www.omkonst.se:
SOM I EN ANNAN VÄRLD
Wangechi Mutu, Intertwined – New Museum of Contemporary Art, New York, 2/3–4/6 2023
Text: Mattias Lundblad
skriv ut denna text
The Seated © Wangechi Mutu
Foto: Mattias Lundblad
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Yo Mama, 2003. 150.2 x 215.9 cm
© Wangechi Mutu. Foto:Robert Edemeyer
(Klicka på bilden för hög upplösning)
Verk av Wangechi Mutu, (f. 1972) fyller New Museums samtliga utställningsvåningar. Det är med 115 verk den hittills största utställningen av den mycket produktiva konstnären och spänner över hela hennes verksamma kvartssekel.

Wangechi Mutu delar sin tid mellan New York och Nairobi, och just detta att ha en fot på varje kontinent är betydelsebärande. Teman i konstnärskapet är migration och transnationell identitet. Wangechi Mutu har en bakgrund i antropologi, och det färgar hennes arbete. I tankegodset finns djup kunskap dels om traditioner, folklore och symbolism, dels om moderna identitetsbegrepp och populärkultur. En stor majoritet av verken föreställer något slags väsen med drag av människa.

Utställningen har fått titeln Intertwined, ett namn som passar i flera meningar. Verkens väsen sammanflätas ofta, eller har fångats mitt under en metamorfos. I entréplanets inglasade utställningsrum finns Two Canoe, en bronsskulptur från 2022, där två människoliknande figurer inneslutna i löv sitter i en kanot, samtidigt som de tycks fastvuxna i det tänkta vattnet.
      Det var med kollagekonst Wangechi Mutu först uppmärksammades på 90- och det tidiga 00-talet, och det är med detta och de tidiga skulpturverken utställningens huvuddelar inleds. I övrigt finns ingen tydlig kronologi.

People in Glass Towers Should Not Imagine Us, 2003, 355.6 × 259.1 cm
© Wangechi Mutu Foto: New Museum

Wangechi Mutu låter sig påverkas av sin omedelbara omgivning, både i USA och i Kenya. I New York fick särskilt gatukonst i skulpturform influera hennes arbete under studieåren. Bottle People är som namnet antyder glasflaskor som fått mänskliga attribut. En trappa upp står Sentinels, bekanta från 2019 års Whitneybiennal och gjorda huvudsakligen av lera och trä från ateljéns omgivning i Nairobi. Här flätas mänsklig existens samman med de naturliga förutsättningarna på ett bokstavligt sätt. Naturtrogna benknotor i trä är bara delvis täckta av lerhuden.
      Sleeping serpent,
en ormliknande, nära tio meter lång skulptur ser ut att ha slukat något stort och övergår i ett blått kvinnohuvud i keramik. I närheten visas ett av utställningens sju videoverk, med Mutu själv som en sisyfosgestalt, kånkande en tung last uppför en backe. Sleeping heads, en serie kollage av liggande huvuden har hängts mot en vägg med vad som ser ut som mänskliga sår, kanske skottskador, och är i dialog med lerskulpturer i form av virus – en serie påbörjad före pandemin, ska tilläggas.

© Wangechi Mutu. Foto: Mattias Lundblad

Fjärde våningen återvänder till storskalig bronsskulptur. Reptiler, ägg och hybrider mellan reptil och människa ligger i korgar refererande till en kvinnlig hantverkstradition. The Seated 1 är en afrofuturistisk drottninggestalt. En kvinnoliknande ridande på en krokodilliknande anspelar på ett modefotografi av Naomi Campbell. Skulpturerna omges av den färska kollageserien Subterranea, som tyvärr hamnar lite i skymundan.

Wangechi Mutu har en enorm teknisk bredd, men det är samtidigt ett ovanligt sammanhållet konstnärskap. Det går inte att säga att hon är starkare i den ena eller andra tekniken. Istället upplevs de olika verken som sammanflätade delar av en helhet som vilar på ett stadigt intellektuellt och mytologiskt fundament. Det klarar också balansakten att vara konsekvent över tid och samtidigt förnyas. New Museums huvudsakligen fönsterlösa utställningsrum förstärker den redan starka upplevelsen av att kliva i en annan värld. Wangechi Mutus värld är full av överraskningar och svår att få nog av.

New York 2023-03-10 © Mattias Lundblad


 


 

 

 


© Wangechi Mutu. Foto: Mattias Lundblad


© Wangechi Mutu. Foto: Mattias Lundblad


Fallen Heads, 2010, 264.2 × 136.5 cm
© Wangechi Mutu Foto: New Museum


Sleeping Serpent © Wangechi Mutu
Foto: Mattias Lundblad


New Museum, New York | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com