www.omkonst.se:
MÖTEN ÖVER GENERATIONSGRÄNSER
Skulptörförbundet: Uthuggen och armerad – Konstnärshuset, Stora Galleriet, Stockholm, 4/3–1/4 2023
Bo Ganarp – Konstnärshuset, Övre Galleriet, Stockholm, 4/3–1/4 2023
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Veronica Cornils Berg
(Klicka på bilden för hög upplösning
)
© Amanuelabiy Abraham Gemeda
© Fabian Olovson
(Klicka på bilden för hög upplösning)
© Hanns Karlewski
(Klicka på bilden för hög upplösning)

En utställning av så variationsrika konstnärskap som Skulptörförbundet representerar blir naturligtvis en divergerande historia. I Konstnärshuset, Stora Galleriet, har curatorerna sökt lösa problemet genom att tillföra en ljussättning, utförd av Jonatan Winbo, avsedd att både dramatisera och förena. Och det fungerar riktigt bra, förutom för kameran som inte riktigt lyckas förmedla upplevelsen.
      Åldersspannet är stort, de äldre konstnärerna är födda på 1930-talet och de yngre på 1980-talet. Detta avspeglas också tydligt i motivval och konstnärliga förhållningssätt. Men det bidrar även till en mer öppen och inkluderande presentation. Desutom framstår utställningen som en del i ett slags programförklaring som kommer till uttryck på Konstnärshusets hemsida: "att skapa möten över generationsgränser".

© Backa Carin Ivarsdotter © Linda Emily Al-Ghussein

Från Backa Carin Ivarsdotters objekt, gjorda av tallruskor och fogskum (med mera), till Stina-M Veltens uppfordrande tonårsflickor, är det konstnärliga avståndet stort. Och detta trots de båda konstnärernas snarlika födelseår. Men curatorerna undviker också att låta de mer disparata verken direkt konfronteras. Snarare får skulpturerna samverka enbart när det blir visuellt motiverat, som mellan Amanuelabiy Abraham Gemedas och Fabian Olovsons verk. Dessa möter direkt i ögonlinjen när man kliver in i salen.

Men redan innan dess, i själva hallen, är ett annat av utställningens intressanta verk placerat. Det är Veronica Cornils Bergs hängande kopparskulptur som här dramatiskt ljussatts och som tjänar som fixpunkt och enigmatisk vaktpost för hela presentationen.
       Överhuvudtaget är begreppet "drama" något som ständigt återkommer i tanken vid besöket. Och jag föredrar just dramatisering snarare än tematisering. Det senare är när "kreativa" curatorer klämmer in ett antal väsensskilda konstnärskap under ett alltför trångt paraply. Det resulterar ofta i torr teoribildning och är sällan särskilt konstnärligt givande. Men här i denna utställning har man valt andra medel och metoder, vilket skapar en utställning som visar på tilltro till besökarens intelligens, kunskap och nyfikenhet. Ett klokt val.

© Bo Ganarp (Klicka på bilden för hög upplösning)

En trappa upp, i det som numera kallas Övre Galleriet, visar Bo Ganarp ett antal akryl- och akvarellmålningar i små till medelstora format. Det handlar om ett kreativt sökande där mallar och schabloner skapar kontrast mot ett i övrigt skirt och transparent måleri. Som mest spännande blir det i mina ögon när Bo Ganarp går vidare med textila tillägg. Som när planritningen över "barockträdgården" sys in i akvarellens yta och skapar en överlagring vilket ger ett simultant flöde och precision. Resultatet kan motsvara det som uppstår i datorn vid arbete med blandningslägen mellan olika lager, så kallad Superimposed Image. Men i Ganarps version blir det så mycket mer levande och intressant.
        Ett annat tydligt inslag är musikalisk rytmik, något som ofta kan härledas till tiden för konstnärens utbildning. Intresset för detta har skiftat genom åren. Här låter Bo Ganarp de olika formerna, som i sig själva kan framstå som statiskt formerade, skapa en kontrapunktisk uppbyggnad. De kontrasterar och interagerar med varandra som med- eller motspelare i rytmiska formkonstellationer. En visuell musikalitet uppstår.

Stockholm 2023-03-16 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Marylyn Hamilton Gierow


© Stina-M Velten


© Gunnel Bohman


© Pontus Ersbacken


© Bo Ganarp

 


Konstnärshuset, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com