www.omkonst.se:
EN KANONAD AV STARKA UTTRYCK
Eric Magassa, Eat Coconuts While You Have Teeth – Lidköpings konsthall, 9/3–27/4 2024
Text: Bo Borg
skriv ut denna text
© Eric Magassa
(klicka på bilden för hög upplösning)
© Eric Magassa
(klicka på bilden för hög upplösning)

Eat Coconuts While You Have Teeth. Klart man undrar över titeln på Eric Magassas utställning. Min AI berättar att det är ett ordspråk från Senegal som uppmanar till att ta tillfället i akt och fånga det man kan ta till sig av livets mångfald. Och utställningen ger syn för sägen. Lidköpings konsthall är fylld av bilder och föremål med både speciell och säregen utstrålning som ger starka intryck av lika olika som ibland aparta slag.     

Eric Magassa använder själv nyordet mellanförskap för att beskriva sin konstnärliga och existentiella position. Han har rötter i Senegal och har levt bland annat i Frankrike och Sverige. Hans metod är att samla och blanda intryck, tekniker och uttryckssätt.
       Hela den här installationen kan ses som ett tredimensionellt, multimedialt och mångkulturellt collage. Just sönderdelning och nymontage verkar vara en metod han estimerar både i enskilda verk och utställningshelheten. Vardagsbilder blandas med historiska artefakter ur olika kulturer som lyfts ur sina sammanhang, fått nya, dekonstruerats sönder och fogats ihop till collage och därigenom gjorts till något annat i konstens vida och öppna hägn.

© Eric Magassa (klicka på bilden för hög upplösning)

Magassa har skapat en rik och dynamisk utställning. Konsthallens väggar är ommålade enligt hans intentioner i ljusa pastellfärger. Överallt, upptill och nertill på väggarna och på golvet finns bilder som försöker överrösta varandra. Det blir som en kör där alla sångarna vill vara solister samtidigt. Det är starka och olika uttryck i ett påträngande myller som inte går att värja sig emot. En kanonad av färg och formstarka uttryck.
      En del är dokumentärt, som ett skarpt foto på ett övergivet hus på väg att förvittra. Men i samma blickfält finns en randig affisch med ett statement i ord. Jag uppfattar inte att det finns någon koppling eller synergi utan att tanken snarare är att peka på visuella krockar och oväntade dialoger. Konkret och abstrakt, historiskt och samtida, konst och vardagsutsnitt finns med på lika villkor. Attityden är maximalistisk; more is more tycks konstnären tveklöst mena och öser på.
      Rummet är ljudsatt med bland annat Coltranejazz som kryddar tillägnelsen. I en monter ligger böcker av bland andra Malcolm X och James Baldwin och skivomslag av Mahalia Jackson och Alfa Blondy som skapar sitt sammanhang och blir delar av utsagan. Konstnären hittar intryck att bearbeta och blanda vidare överallt i olika länder, i annan konst, på gatan och i museisamlingar.

© Eric Magassa (klicka på bild för hög upplösning)

En bildidé som Eric Magassa kommit att förknippas med till den grad att det nästan är hans signum är ett skarpt fotografi där han står draperad i någon mönsterstark textil med huvudet dolt bakom en målad trämask. Så har han installerat sig och låtit sig fotograferas på olika platser i världen. De olika miljöerna blir en viktig del av bilderna. En sådan bildhit blir förstås obligatorisk och finns i några nya varianter på varje utställning. Här finns en där han ses uppklättrad med sin förklädnad i Lars Vilks Nimis på ett sätt som får verken att både aktivera, apostrofera och hommagera varandra.
       Eric Magassa har gjort Lidköpings konsthall till en bubblande gryta av olika starka uttryck, ett visuellt och ljudande laboratorium för kreativa möten som tiltar allt som kommer i dess väg.

Lidköping 2024-03-13 © Bo Borg


 


 

 

 


© Eric Magassa

 


© Eric Magassa

 


© Eric Magassa

 


© Eric Magassa

 


© Eric Magassa

 


Lidköping Konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com