www.omkonst.com anmäler:
Efterlängtad bok om Åke Göransson
"Färgformen" - Åke Göranssons liv och konst av Björn Axlund och
"En blomforms möte med sin blå bakgrund" av Olle Bauman. Båda böckerna utgivna på Raster Förlag

Klicka här för fler bilder av Åke Göransson


Text: Susanna Slöör

”Åke Göranssons målningar har en märklig egenskap: För varje gång de visas är de lika överraskande nya, känns lika aktuella.” Så skrev en kritiker 1957. Det går att skriva under på även idag.


Åke Göransson, "Kristusmålaren söker färg"

I år skulle Åke Göransson ha fyllt 100 år. I samband med jubileet publiceras två böcker om hans konst. En utställningsturné har inletts på Göteborgs Konstmuseum. Den går efter årsskiftet vidare till Waldemarsudde i Stockholm och Malmö Konstmuseum.
Det har (alltför) länge saknats ett heltäckande verk om Åke Göransson, en av Sveriges viktigaste representanter för det vitala Göteborgsmåleriet som uppstod på 1920- och 1930-talen. Nu har det tomrummet fyllts med råge. Något som jag tror att generationer av aktiva målare och konstintresserade kommer att vara mycket tacksamma för.

Björn Axlund, som tidigare drev Galleri Axlund i Stockholm, har under drygt 20 års tid katalogiserat och kartlagt konstnärens samlade verk. Det omsorgsfullt noggranna och omfattande arbetet har legat till grund för den nya biografin ”Färgformen” och urvalet till utställningen. Som en pendang fungerar konstnären Olle Baumans passionerade och inkännande kommentarer, ur den kollegiala synvinkeln, till ett antal utvalda målningar i ”En blomforms möte med sin blå bakgrund”. Båda böckerna är utgivna på Raster förlag (se länk nedan).
Från början diskuterade Björn Axlund och Olle Bauman ett samprojekt men förlaget föredrog, enligt Björn Axlund, två separata böcker.
Den generositeten från förlagets sida får man tacka för.

1978 kom Björn Axlund i kontakt med Arne Stubelius, folkskoleläraren, skribenten och konstnären, som återupptäckte och bidrog till att lansera Åke Göranssons konstnärskap i början av 1940-talet. Under fem års tid fram till 1983 träffades de regelbundet. Björn Axlund fick tillgång till unikt råmaterial, utöver det som publicerats i den biografi som Arne Stubelius skrev 1952. Ett arv som han har förvaltat väl i den nya boken.
I texten har författaren vinnlagt sig om att så utförligt som möjligt ge en bild av den skygga konstnären som glömdes bort redan av sin samtid.
-Jag har sett det som min skyldighet att vidarebefordra Arne Stubelius material. Han drog upp konturerna, när det fortfarande fanns en möjlighet att göra detta. Bland annat genom att intervjua närstående som konstnärens mor, fästmön Inga och de samtida målarkamraterna, säger Björn Axlund till Omkonst.

Ur verksförteckningen som omfattar totalt 239 målningar visas ett 90-tal i boken. Alla är tryckta i färg i det både vackra och praktiskt formgivna verket.
-Jag har varit noga med att ha ett bra grundmaterial. Per Myrehed, som jag tycker är Sveriges bästa konstfotograf, har dokumenterat målningarna och jag har rest med honom och assisterat på resorna. Inte minst för att få chansen att se målningarna i verkligheten.
Arbetet med den fotografiska dokumenteringen inleddes på allvar 1999. Ofta har det varit svårt att få tillgång till bilderna. De har besökt ett antal bankfack och låsta förråd.
-Tyvärr finns det dom som inte vill ha sina värdefulla målningar hängande uppe.
”Man med vitt skägg” fann Björn Axlund efter ett tips på Södra latin, en skola i Stockholm. Där hade man inte klart för sig att det stod en dyrgrip inne i garderoben.

Efterlysningar har under åren gjorts i pressen och via auktionsverken. Genom Dagens Nyheter fick man fatt i porträttet av ”Inga i blågrön sjal”. En dam ringde och meddelade att ”Det är jag som har den och jag har dessutom tre ytterligare verk av Göransson”
-Det går inte att beskriva den lyckoupplevelse man får när ett länge eftersökt verk dyker upp eller ett nytt upptäcks.
Sammanlagt har Björn Axlund spårat 65 verk som måste ha spritts under konstnärens levnad, utöver de 175 målningar som Arne Stubelius fann och katalogiserade inför genombrottsutställningarna i Stockholm och Göteborg 1941 och 1942.

Stockholm 2002-11-10 © Susanna Slöör


Klicka här för fler bilder av Åke Göransson
Mer information om böckerna finns på Raster förlag

Datum för Åke Göranssons vandringsutställning:
Göteborgs Konstmuseum, 2 november - 26 januari
Waldemarsudde 8 februari-16 mars
Malmö Konstmuseum, 30 mars-1 juni

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text