www.omkonst.com anmäler:
Visa och dölja
Måleriets motpoler i Hans R Berntsons måleri
Hans R Berntsson på Galleri Kavaletten 19/10 - 5/11 2002
Text: Martin Sjöberg


"Signaler", © Hans R Berntson

Konstvetaren John Berger prövade i sin bok ”the sense of sight” några metaforer för att karaktärisera olika typer av måleri. Fönstret fick då illustrera den realistiska bildens ambition att trolla bort bildytan och öppna en tredimensionell bildvärld där bakom. Bordet fick istället illustrera det nittonhundratals måleri som ”stannar kvar på bildytan” och arbetar med bildens materiella beståndsdelar.

I samma anda skulle jag vilja påstå att de penseldrag en målare anbringar kan tolkas i två riktningar. De kan väldigt lätt likna något i världen, såsom ljus, volym och rum. De blir då ett slags fönster. Men de kan också ses som påtagliga hinnor av färg, vilka döljer eller förstummar både dukens yta och kanske även målarens idé om ett eventuellt bildrum. De blir då kvar på bordet.

Bo Larsson visade tydligt på dessa två egenskaper redan på 1960-talet. Han tog ett vedträ av björk och målade direkt på björkens bark realistiska färgskikt vilka föreställde björkens bark. Han dolde det han ville visa, eller uttryckt drastiskt: priset för att visa målad björk var att dölja verklig björk.


"Någon", © Hans R Berntson

I Hans R Berntsons måleri kan jag se denna det moderna måleriets problematik närvarande i bild efter bild. De känsliga färgskikt han anbringar pendlar mellan att vara en ren bemålad yta, ett slags måleriska objekt om man så vill och att öppna associationer till ljus, landskap och rum. (Jämför med att måla om väggen hemma, den är bara yta ända tills det råkar falla in ett oväntad ljus. Plötsligt öppnar sig en möjlig bild).
För mig blir målningen ”Någon” (ovan), som föreställer en svart mänsklig gestalt (kanske målaren) central för förståelsen av Hans R Berntsons måleri. Två ljusare färgfläckar startar den magiska förvandlingen. Här blir målaren i dubbel bemärkelse seende; Dels därför att ljusfläckarna gör figuren seende genom att bilda ögon, dels därför att varje valörskillnad anbringad på en yta direkt öppnar möjligheten för oss att se ljus och rum istället för bara en bemålad yta.


"öppningar", © Hans R Berntson

På samma sätt är det naturligtvis med alla målade bilder av människor. Vi ser en färgmassa men tolkar i den in mänskliga drag och former. Hans R Berntsson är bara så mycket tydligare än de flesta porträttmålare. Han visar själva förvandlingen, dvs. hur lite det behövs för att en stum färgmassa på en yta skall vakna till liv som en människa med blick att möta.
I många målningar på utställningen kan man följa denna förvandling. Ur färgmassan vaknar eller föds möjliga associationer till ljus och rum. Bildsviten ”öppningar” (ovan) kan tolkas mångdimensionellt. Den kan läsas som bilder av portar, verkliga öppningar som släpper igenom ljus, men kan också tolkas som abstrakta förvandlingar där färgytor med olika ljusvärden och genomskinlighet möts i ett rent måleriskt samspel.

Stockholm 2002-10-21 © Martin Sjöberg


Kort om Hans R Berntson: Född 1949. Verksam i Stockholm
Utställningar i urval: Galleri Doktor Glas 1982, Galleri Kavaletten 1987, 1997, Galleri Argo 1993

Mer information på hemsidan för Galleri Kavaletten

Tillbaka till startsidan för omkonst

 

skriv ut denna text