www.omkonst.com anmäler:
Boken i konsten
”The Expanded Book” på Färgfabriken 22/2 - 2/3 2003
Text: Susanna Slöör

På Färgfabriken visar professorer och elever vid Kungliga Konsthögskolan upp resultaten från ett konstnärligt utvecklingsprojekt. Under två år har konstnärerna samlats kring seminarier och workshops för att tolka, utveckla och gestalta begreppet ”artist book”.


"Lagbokstältet" © Stina Stigell.
I bakgrunden videoprojektion av Drott Spectra

Hur löst och undanglidande ett språkligt begrepp egentligen är visas med påfallande tydlighet på utställningen. Som konstnärligt medium har boken använts länge både som form och som verktyg. Här har man fört begreppet vidare och många av verken trotsar all beskrivning för vad en bok kan vara och tänkas innehålla.

Stina Stigell har valt att slakta lagboken och använda sidorna med lagtexten som väv till ett luftigt tält med den tömda pärmen som enda gäst. Verkets taktila och visuella form lever gott utan tolkningar, även om man småler lite inom sig inför hur en studietrött juridikstuderande skulle kunna tänkas reagera.


"Den brinnande boken" Videoprojektion på vägg ©Annette Senneby

Annette Sennebys kraftfulla video av en textlös bok som brinner baklänges bildar tillsammans med den murade väggen och dess igensatta fönsternischer en perfekt enhet. Det skapas ett märkligt sug i verket som inte framkallar känslor av censur och bokbål utan mer av en stillsam tillblivelse.

Sammanlagt deltar 19 konstnärer i utställningen som tydligt visar hur bra och det kan bli när konstnärerna själva samlas kring ett gemensamt tematiskt projekt. Att projektet omfattar lärare och elever anas på sina håll, men sammantaget känns det mycket fruktbart att se erfarna och yngre konstnärskap mötas under lika förutsättningar.

Följande konstnärer deltar i projektet:
Jenny Crisp
Nils Edvardsson
Lisa Jonasson
Peter Eccher
Jacob Senneby
Stina Stigell
Martin Karlsson
Michael Lundberg
Steven Dixon
Mari Rantanen
Annette Senneby
Peter Hagdahl
Petra Trygg
Marja-Leena Sillanpää
Barbro Ravander
Drott Spectra
Lina Nordenström
Henrik Westlund
Susan Weil

Stockholm 2003-02-23 © Susanna Slöör


Länk till Färgfabriken

Tillbaka till startsidan för omkonst