www.omkonst.com anmäler:
En studie i empati
Jörgen Hammar på Galleri Cupido 9/11 – 27/11 2002
Text: Susanna Slöör

”Framför mig placerar jag en bunt skrivmaskinspapper i fin kvalitet. Därefter sätter jag igång och tecknar i ett flöde.” Jörgen Hammar visar på Galleri Cupido en mästerlig förmåga att inlevelsefullt och känsligt skildra det svåra och mörka hos människan.


Ur sviten ”Tre porträtt” © Jörgen Hammar

Titlarna på verken, som omfattar teckningar och skulptur, speglar de oförsonliga, våldsfixerade konfliktlösningarna och lidandet i dess spår, såväl i dikten som i den verkliga världen. Jörgen Hammar tar ställning för offret och den utsatta.

Konstnären nämner att han försätter sig i ett närmast hypnotiskt tillstånd innan han börjar arbeta och litar till den automatiska skapandeprocess som uppstår. Teckningarna utförs i ett svep och under tiden frigör sig mer och mer ur minnets databank som tillförs det ursprungliga temat. Han återvänder under sina minnesresor till barndomen i skuggan av kriget och de frågeställningar som måste ha uppstått i takt med att de värsta förbrytelserna och fasorna avslöjades i dess spår. Man kan bara ana sig till den vanmakt en ung människa känner inför det monumentala vansinne som utspelat sig i koncentrationslägren på andra sidan östersjön.

Vi senare generationer har också fått vår dos av mänsklig galenskap tilldelad oss. Men samtidigt är den så försåtligt paketerad idag med hjälp av snabba TV-klipp, där man knappt kan skilja verkligheten från fiktionen. Ett brus som trubbar av och söver.
I en sådan värld behövs Jörgen Hammars konst. Hans skulpturer och teckningar är en hyllning till människans empatiska förmåga. Istället för att instinktivt vända bort blicken inför fasorna, stannar man inför hans bilder och ges en chans att förstå.

Teckningarna, i tusch, sitter uppnålade, sida vid sida, utan glas och ram. Det skapar en sällsam närvarokänsla som ytterligare förstärker det angelägna innehållet i konstnärens bildvärld. Utställningen är hängd av konstnären Jan Håfström, som varsamt och känsligt hjälpt till att förhöja verkens lyskraft ytterligare.

Stockholm 2002-11 -11 © Susanna Slöör


Kort om Jörgen Hammar: Skulptör, tecknare, grafiker och målare. Född 1935 i Stockholm. Har ställt ut på det flesta större orter i Sverige och internationellt i Tyskland, Polen, Danmark, USA och Lettland. I Polen bl.a i museerna vid koncentrationslägren Auschwitz och Majdanek.

Mer information på hemsidan för Galleri Cupido
Se även Jörgen Hammars hemsida

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text