www.omkonst.com:
Händelser i sällsamma rum
Susanna Slöör på ateljébesök hos Kerro Holmberg

För Kerro Holmberg är det självklart att knyta an till traditionen och erfarenheten. Konsten skapas i relation till annan konst. Det gäller poesi likväl som måleri.


"The Uncounted heads" (80 X 110 cm) © Kerro Holmberg

Kerro Holmberg debuterade med sin första diktsamling våren 2002. Även om konstnären noga markerar att ord är ord och bild är bild finns det paralleller. Poesin kräver omtagningar och ett stillastående försjunkande i texten och de bilder som den frammanar. I viss mån liknar det den ström av associationer som framkallas av en målning. Förloppet är inte sekventiellt, en händelse följer inte automatiskt efter annan, mellan en definierad början och ett definitivt slut.

Händelsernas slingrande ornamentik skapar en sammansatt väv som ska tåla många läsningar av ögat. Jag tilltalas av målningar som låter hela bilden sjunka in vid första ögonkastet. Ett första anslag som anger stämningen och tonen. Jag vill inte låta mig styras till olika delar i målningen för tidigt. Tids nog kan blicken få påbörja sin labyrintiska vandring över bildytan.

Vissa konstnärer bjuder upp till en väl koreograferad dans. De för våra ögon med säker hand från den ena virvlande piruetten till den andra. Andra låter oss nästan drabbas av hallucinationer och driver oss till synes planlöst från det ena momentet till det andra. Någon väljer att dra in oss i ett lugn för att koncentrera blicken på en helhet. Kerro Holmberg lyckas på något märkligt sätt förena dessa ambitioner.

Hon fogar samman sina bilder som mosaiker. Mödosamt där varje del stäms av mot en annan. Måleriskt arbetar hon med avskiljda färgytor i en tradition som påminner om äldre måleri, ikonmåleriet eller freskotekniken, som inte utgår från optiska fenomen. Här är det ytverkan och samspelet mellan färgerna och valörerna som kompositionen bygger på.

Konstnären arbetar ofta med höga klanger och färger. I en målning som ”Expo” ställs äppel- och limegröna toner, mot en kraftig koboltblå med inslag av ultramarin som tänts med ett stänk vitt. En susande orange ton svävar som en egen planet mitt i bilden. De högröstade inslagen balanserar varandra och stäms av mot dovare tonerna i bilden.

De komplexa ackorden i bilderna är mycket tilltalande men respektingivande svåra att arbeta med. En väg är att låta en tvåklang, ett kontrastpar, stå för den huvudsakliga dynamiken. Mer jordiga toner får tillsammans med spelet mellan ljus och mörker tämja och inrätta de intensiva utspelen. Kerro Holmberg arbetar också med att noga infoga alla färg- och formkomponenter i en rumslig struktur som hjälper till att hålla de hisnande utfallen på plats.


"Mission" (80 X 110 cm) © Kerro Holmberg

Flera av hennes bilder utspelar sig i egenartade rum. Ursprungligen härstammar de från tre små tidningsbilder i svartvitt av badhus i Stockholms innerstad. Jugendslingorna, pelargångarna, de tunga sekelskiftessnickerierna och blått vatten som speglar sig i kaklet kan skönjas i flera av hennes verk. De ärggröna och höga turkosa klangerna får fritt utlopp i en målning som ”Hajen”, som tyvärr inte låter sig reproduceras på ett rättvisande sätt. Om den mytomspunna fisken svävar i rummet eller innanför akvarieglaset är en fråga betraktaren får grunna över.

På utställningen 1995 på galleri Embla i Stockholm visade Kerro Holmberg kolteckningar av händer. Inspirationen kom från de vita bomullshandskar som tidningsbuden använder och som under ett arbetspass svärtas av tidningarnas tryck. Ett par handskar finns fortfarande kvar i målningen ”Heritage”.

Motivet i ”The Uncounted Heads” utgår från ett gammalt halvt förmultnat fotografi från slutet av 1800-talet av några av Stockholms tidningsbud, som då sågs som samhällets bottenskikt. En vit tidning hänger som ett dok över armen på ett av buden. Kanske kan man se konstnärens val av motiv som en kollegial hälsning till alla brödjobbande konstnärer, författare, poeter, musiker och teaterfolk som klipper biljetter på tåget, sorterar post eller som i ottan låter dagens samlade viktigheter dunsa ner på hallmattan.

Målningarna som visas i anslutning till artikeln är gjorda under de senaste två-tre åren. I vår, 5/4-27/4 2003, ställer Kerro Holmberg ut på Galleri Aveny i Göteborg.

Stockholm 2002-12-27 © Susanna Slöör


Klicka här för att se fler bilder av Kerro Holmberg


Kort om Kerro Holmberg: Född i Stockholm 1959. Verksam i Stockholm. Separatutställningar 1995 och1998 på Galleri Embla samt 2000 på Galleri Axlund. Debuterade med diktsamlingen ”DÄR JAG ÄR DÄR DU ÄR”, Brutus östlings bokförlag Symposion 2002.

För mer information se även Kerro Holmbergs hemsida

Tillbaka till startsidan för omkonst