www.omkonst.com anmäler:
Tankens lek bortom nyttigheter
Ragnar von Holten på Galleri Svenska Bilder 12/12– 28/12 2002
Text: Leif Mattsson

En visuell kaskad av gåtfulla former möter oss på Galleri Svenska Bilder, när Ragnar von Holten ges fritt konstnärligt spelrum. Det spritter av experimentlust i dessa hans senaste verk.


"Muskelspråk", och "Destruktiv torso" © Ragnar von Holten

Ragnar von Holten tycks helt fri från den programmatiska surrealismens bildspråk. Han spelar i en egen division, där den konstnärliga lekfullheten fått ta överhanden. Collagen blir aldrig övertyngda av symboler, trots alla möten mellan former från vitt skilda bildvärldar. Det är tydligt att Holten helt litar på det konstnärliga uttrycket i collaget och assemblaget och alltså inte behöver tynga dem med tolkningspåbud. Det är snarare så att man som betraktare lämnas helt fri i sina associationer och kan kasta sig ut i en egen inre resa, fylld av Holtens bildfragment.

Friheten i kompositionerna, snabbheten i handlaget och de överraskande bildlösningarna skapar en frisk och ungdomlig känsla. De rytmiska sviterna formar sig till i det närmaste abstrakta kompositioner. Det är sällan frågan om högt eller lågt, vardagligt eller högtidligt. Holten är bortanför denna bildmässiga polarisering. Han låter snarare de olika delarna tillsammans delta i ett rytmiskt bildbygge som vi oftare hittar hos helt nonfigurativa konstnärer.


"Ooo!" © Ragnar von Holten

Det är slående hur stor likheten är mellan Holtens bilder och modern expressiv layout. I amerikanen David Carsons kraftfulla bilder avsedda för den yngre formmedvetna publiken ser vi samma obändiga vilja till dekonstruktion och rekonstruktion som hos Ragnar von Holten. Hos Carson är dock målgruppen och den konstnärliga ambitionen en helt annan. Men det är uppenbart att den nya generationen inom konst och design hämtar mycket näring ur äldre konstnärers rekvisita. Friskheten hos dadarörelsen och det överrumplande hos surrealismen är en evig källa till konstnärlig förnyelse.

Man bör inte dela in konstnärerna i ung eller gammal, för människan bär samtidigt i sig alla sin levnads åldrar. På det sättet kan hon vara barn och gammal i samma stund. Hos Ragnar von Holten är detta tydligt när bilderna kan spritta av barnslig leklust och samtidigt vara så komplext komponerade som endast en mycket formmedveten konstnär förmår. Här finns en visuell humor blandad med en ”tankens lek bortom nyttigheter” som surrealismens fader André Breton uttryckte det.

Stockholm 2002-12-13 © Leif Mattsson


Kort om Ragnar von Holten: Född 1934 i Gleiwitz, Tyskland. Bosatt i Stockholm. Debut i Stockholm 1960 (Gummesons). Därefter talrika utställningar i Sverige, Frankrike, Tyskland och Schweiz.

Mer information på hemsidan för Galleri Svenska Bilder

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text