www.omkonst.com anmäler:
Igenkännandets ögonblick
Yvonne Jeppsson på Galleri Svenska Bilder 13/5 - 28/5 2003
Text: Susanna Slöör

I ett gränsland mellan naturens och handens verk rör sig Yvonne Jeppssons bilder. Hennes dansande tuschfigurer låter sig inte fångas i en beständig tolkning.


"Utan titel, detalj" © Yvonne Jeppsson

Samtidigt är det uppenbart att det finns en själ bakom koreografin till dessa rytmiska sekvenser av fläckar och knappt förnimbara slöjaktiga penseldrag. Vårt seende är konstruerat för att känna igen. I molnformationer kan vi likt Leonardo da Vinci se hela fabler dra förbi. I skuggspel och smutsfläckar på golvet kan vi känna igen en person, ett redskap eller ett landskap. Men samtidigt finns det en stumhet i figurer som skapats av slumpen och endast formats efter betraktarens förmåga att känna igen. Den mänskliga handen eller tankens välsignelse saknas. Någon form av betydelsebärande eller kommunikativt tillägg måste tillkomma för att ge en bild liv eller mening. Då först etableras en kontakt mellan människor. I ett fotografi finns valet av ett motiv och i en abstrakt målning finns valet av en abstraktion.


"Utan titel" © Yvonne Jeppson

Konstnären arbetar med långa horisontella format. För att få fram det fina mellanregistret av gråtoner trycker hon in färgen som blöder och sugs djupt in i kalligrafipappret. Hon använder sig också av en mycket mjuk och flödig penselföring för att forma sina figurer och göra små tillägg till de tryckta fläckarna. Yvonne Jeppsson låter oss ana ett innehåll, men hon lämnar åt betraktaren att framkalla det med hjälp av den egna erfarenheten. Ett bord fyllt med verktyg och prylar, en tecknad serie med komiska och allvarliga figurer, djur- eller människoliknande rörelser mot en fiktiv horisont.

I den stund då medvetandet nästintill låst fast en betydelse skingras dock innehållet och en ny igenkänningsprocess sätts igång. Efter ett tag när ögonen vant sig och tolkningarna slutar att skifta framstår bildbyggets ryggrad och beståndsdelar samt den närmast musikaliska komposition som verket vilar på. Jeppsson passar på att skicka en vänlig hälsning till Lage Lindell samtidigt som hon vårdar en personlig ton i sitt komponerande.

Stockholm 2003-05-19 © Susanna Slöör


Kort om Yvonne Jeppsson: Född 1953. Bosatt och verksam i Stockholm. Konsthögskolan 1980-1986. Har tidigare ställt ut på Galleri Svenska Bilder 1996, 1989, 1986 - Fiskarstugan i Skanör 2002 - JHB förlag Löderup 2001 - Sundsvalls konstförening 2000.

Länk till Galleri Svenska Bilder

Tillbaka till startsidan för omkonst