www.omkonst.com anmäler:
På uppdrag av den tyste
Dag Joelsson på Galleri Cupido, 29/3 - 16/4 2003
Text: Susanna Slöör

”Jag stod ofta ensam i en källare och kämpade med ändamålslösa föremål, uppdrag jag gett mig själv, och som jag tyckte jag måste göra färdiga”


"Den tyste", objekt © Dag Joelsson

Dag Joelsson beskriver upplevelsen från barndomen och inser att han fortfarande befinner sig i en liknande situation. Men det har tagit mycket lång tid, förklarar han, att komma fram till dessa objekt som uppstått i kollisioner mellan målade bilder och träföremål.

”Den tyste” är titeln på ett objekt som sammansmälter ett porträtt målat på en rund pannå, med en stol som befriats från sin ursprungliga funktion. Titeln anspelar på den avbildades mentala tystnad. Ett av flera exempel på hur Dag Joelsson lyckas utvinna en sällsam kraft ur sina personliga minnen och möten, en kraft som genomsyrar verken och som blir till huvudsaken. Man får en känsla av att konstnären ber oss att ta livet och oss själva på allra största allvar.

Man påminns i verken om de världsuppfattningar vi alla bygger upp under livets gång. Vissa raserar och återuppbygger dem med lätthet. För andra blir det till en långsam, smärtfylld process. Dag Joelsson leker ibland med den förnufts- och framstegstro som fanns i generationerna före honom och som historien gått hårdhänt fram med. Fadern medverkar indirekt med sin diktafonröst från en svunnen byråkratisk kontorsvärld.

Med de bemålade objektens avsaknad av symmetri undviker konstnären den tittskåpskänsla som de rektangulära formaten bidrar till. Hans kompositioner förhåller sig medvetet till de assymetriskt formade underlag som målningarna utspelar sig på och de bildbegränsande formerna bildar ekon mot linjeteckningen. Accenter i form av snabba övergångar mellan kulörstyrka och valörer samt rent abstrakta komponenter balanserar kompositionerna. Slutresultatet blir ett personligt och mycket poetiskt tilltal. Det finns en mening med att vara utan ändamål.


"Röd man", olja på pannå © Dag Joelsson

 


Stockholm 2003-03-30 © Susanna Slöör


Kort om Dag Joelsson: Född 1956 i Stockholm, där han är verksam. Har tidigare ställt ut bland annat på Avesta Konsthall 2000, Galleri Ahlner 1995 och 1999, Galleri Rostrum i Malmö 1996, Aguélimuseet i Sala 1993.

Galleri Cupidos hemsida

Tillbaka till startsidan för omkonst