www.omkonst.com anmäler:
Minnet av en skärgård
LG Lundberg, konstbok: ”Från Stockholms skärgård”
Förlag: Konsthallen i Hishult (ISBN 91 87806-89 4)
Utställning på Galleri Flach, Stockholm 9/10 – 8/11, 2003
Text: Leif Mattsson

Svensk publik är inte bortskämd med konstböcker som beskriver en inringad process i en enskild konstnärs verksamhet. Ett glädjande undantag är Konsthallens i Hishult utgivning av en bok om LG Lundbergs målningar inspirerade av Stockholms skärgård, med texter av Kristian Petri och Bo Nilsson.


"Nr 77" olja och plast på pannå, 16 X 21 cm, 1994 © LG Lundberg

Ockra och brunt, med dragning åt zinkgult är den genomgående färgskalan i LG Lundbergs små och skissartade landskapsmålningar från Stockholms skärgård. Materialet är oljefärg på gamla nötta passepartoutbaksidor, som återanvänts med utnyttjande av alla de fläckar och avlagringar de samlat på sig i sitt tidigare användande. Bilderna är i många fall klart föreställande, på gränsen till fotografiska, men vid närmare betraktande ser man att vår perception spelar oss ett spratt. Bilderna visar sig vara målade med grova penseldrag och kraftfulla palettknivsstråk som snarast för tankarna till amerikansk abstrakt expressionism. Och deras föreställande uttryck är kanske bara vår enkelspåriga tolkning, ett sätt att söka tyda dem med hjärnans allra enklaste förklaringsmodeller. Återkommande är glidandet mellan abstrakt och föreställande. I flera fall gäckar de vykortsstora bilderna vår komparativa förmåga. Vi blir osäkra på vad som är stort eller smått, vad som är strand eller konkret färgmateria. Ser vi det vi redan vet eller det vi vill se? Låser vi bilderna till en romantisk tolkning av det stockholmska landskapet på ett alltför entydigt sätt? Lundbergs bilder är i egentlig mening inte realistiska, de är däremot tecken för ett minne av vad vi sett. Således är bildernas avskalning och stiliserade renhet inte ett abstraherande av en upplevelse utan ikoner för dem som ”varit där”. Man kan förmodligen inte hitta de beskrivna klipporna och vikarna i den stockholmska skärgården och det verkar heller inte vara bildernas syfte. Lundberg är inte någon skärgårdsmålare i ortodox mening. Han målar minnen som skulle kunna vara Stockholms skärgård, men lika gärna den bohuslänska, eller den grekiska eller någon annan av världens arkipelager.


"Nr 66" olja och plast på pannå, 16 X 21 cm, 1994 © LG Lundberg

I samband med utgivningen av boken visar LG Lundberg ett antal av sina små landskapsmålningar tillsammans med några större oljemålningar på Galleri Flach i Stockholm. Det blir i detta sammanhang tydligt att den monumentalitet de små bilderna besitter, står sig väl i konkurrensen med de betydligt större målningarna. Det bärande ljuset, den reducerade färgskalan och den strama enkelheten ger de mindre bilderna en auktoritet väl bortanför deras mätbarhet. Dock visar de större landskapsmålningarna en högre grad av texturkänsla och en tydligare betoning av den platta ytan. Färgmassorna, uppstrukna med breda färgstråk, representerar här endast sig själva på ett konkret och tämligen oromantiskt sätt. Där de stora bilderna tydligt känns belysta av en yttre ljuskälla, lyser de små landskapen av ett alldeles eget inre sken.

Stockholm 2003-10-13 © Leif Mattsson


Kort om LG Lundberg: Född 1938 i Stockholm där han bor och verkar.
Utställningar i urval:
Konsthallen, Hishult 1997,2002 - Galleri Flach, Sthlm 2002 - Galleri 29, Växjö 2000 - örnsköldsvik Konstmuseum 1999 - Gävle konsthall 1998 - Västerås konstmuseum 1997 - Galleri Bergman, Karlstad 1996 - Galleri TRE, Sthlm 1996 - Galleri 29, Växjö 1991, 95 - Piteå konsthall 1994 - Galleri Bergman, Sthlm 1992 - Galleri Christina Höglund, Sthlm 1992 - Galleri Engström, Sthlm 1992

Länk till Konsthallen i Hishult | Länk till Galleri Flach

Tillbaka till startsidan för omkonst