www.omkonst.com anmäler:
öyvind Fahlströms officiella hemsida
Text: Johan Lundh


"Sitting...Six months later (Version A)" 56 x 116.5 cm, 1962, blandteknik. Tillhör Moderna Museet, Stockholm

Det första jag kommer att tänka på när jag hör öyvind Fahlströms (1928 - 1976) namn är hans nasala men ändå skarpa, genomträngande och alltid allvarliga röst. Jag minns den från alla de timmar jag tillbringat lyssnandes till hans fantastiska text- och ljud- kompositioner som "Fåglar i Sverige", "Det stora och det lilla", "Den heliga Torsten Nilsson" m fl. Första gången jag kom i kontakt med Fahlströms konstnärskap var genom dessa ljudkonstverk. Det skedde i samband med kulturtidskriften Ord & Bilds dubbelnummer (1 - 2 1998) om öyvind Fahlström med vilket det fanns bifogat en CD med några av hans banbrytande ljudkonstverk. Året efter kom Teddy Hultberg ut med en mycket uppmärksammad bok om Fahlström och radion: öyvind Fahlström i etern - manipulera världen. Det var den första stora genomgången av Fahlströms omfattande radioproduktion. Året därpå producerade Riksutställningar en ambitiös vandringsutställning med delar av Fahlströms omfattande produktion av grafik och multiplar.

Trots de senaste årens nyvaknade intresse för multikonstnären Fahlström finns det fortfarande många som aldrig har stiftat bekantskap med förra seklets internationellt sett mest betydande svenska konstnärskap. Konstnären Fahlström har dock alltid varit större utomlands, i Amerika, än i Sverige. I Sverige kom han att få sin största betydelse som författare och kritiker. Det var därför inte underligt att han sökte sig bort från Sverige, först till Paris och sen till New York i mitten på 1960-talet. I USA vann han snart insteg i tidens mest inflytelserika konstriktning, Popkonsten, och blev nära vän med alla dess stjärnor och fick sitt välförtjänta genombrott som konstnär. Det ligger nära till hands att tro att Fahlström alltid kände ett främlingskap inför det svenska - född av svensk-norska föräldrar i Sâo Paulo i Brasilien kom han till Sverige först som nioåring för att besöka sin morfar och moster. Att han blev kvar i Sverige berodde på att andra världskriget bröt ut vilket gjorde det omöjligt för honom att återvända hem. Dessa dramatiska händelser måste rimligtvis satt djupa spår i den unge Fahlströms medvetande. Han var i och för sig ingen "flykting" men känslan av att befinna sig mellan två kulturer och två språk kan kanske förklara den gränslöshet och kluvenhet som finns i allt han företog sig. Det ter sig heller inte alltför långsökt att se Fahlströms tidiga orientering mot den internationella arenan som följd av ett utanförskap som till viss del kan förklaras av hans uppväxt, till viss del av det faktum att Tage Erlanders Folkhemssverige befann sig i ett kulturellt bakvatten.

Har man ännu inte upptäckt den gränsöverskridande mångsysslaren öyvind Fahlström kan hans officiella hemsida vara en bra början www.fahlstrom.com. Där finner man ett begränsat men väl avvägt urval av Fahlströms måleri, installationer, grafik, multiplar, poesi, kritik, manifest, anteckningar, radio, teater och happenings. Därtill finns en biografi och information om alla utställningar med Fahlstöms verk från debuten 1952 fram till idag. Den sistnämnda är tacksam eftersom det hjälper den som vill se en Fahlströmutställning men som inte vet var och när den visas. önskar man däremot fördjupa sina kunskaper om Fahlström upptäcker man snart hemsidans begränsningar. Det jag framför allt saknar är möjligheten till att se och lyssna till ljud- och videoklipp från Fahlströms rika TV- och radioproduktion. En annan stor brist är att sidan saknar relevanta länkar till andra sidor om Fahlström. Men eftersom hemsidan utvecklas kontinuerligt kommer förmodligen dessa smärre brister med tiden att försvinna.

En tanke som slår mig då jag klickar runt på sidan är att Fahlström själv, om han hade fått leva, säkert hade varit en av pionjärerna inom Internetkonsten. Han skulle med största sannolikhet snabbt lärt sig utnyttja datorns alla möjligheter att göra totala bild-ljud-text-kompositioner. Datorn och nätverkandet befriar oss, åtminstone temporärt, från tidens och rummets begränsningar och det omständliga hantverksbetet som konsten på 1960- 70-talet fortfarande var beroende av. Mycket av det Fahlström fantiserade och skrev om i sina många utopiska pamfletter och manifest är trivialiteter idag. Men jag tror ändå att han skulle ha blivit besviken på den politiska och sociala utvecklingen i världen sedan han dog. Han var en hängiven Marxistleninist och trodde på revolutionen och kapitalismens sammanbrott vilket idag verkar mer fjärran än någonsin tidigare. Jag avslutar med ett citat av filosofen och konstvetaren Sven-Olov Wallenstein som på ett utomordentligt sätt sammanfattar Fahlströms liv och konstnärskap: "Varje väg in är en väg ut, och den enda vägen att bli fri är att skapa nya vägar, nya möjliga juxtapositioner, nya kartor." (IVAM Centre Julio Gonzalez, 1992)

Stockholm 2003-08-14 © Johan Lundh


Fotnoter:
Ord & Bild, 1 - 2 1998 + Cd (Det stora och det lilla och Morgon).

öyvind Fahlström i etern - manipulera världen. Teddy Hultberg (Sveriges radios förlag och Fylkingen 1999).

Länk till öyvind Fahlströms oficiella hemsida

Tillbaka till startsidan för omkonst

 

skriv ut denna text