www.omkonst.com anmäler:
Tankens lek med rörelsen
Björn Melin på Galleri Hjärnstorm 13/3 - 5/4 2003
Text: Susanna Slöör

Skapad rörelse och rörelse som skapar. Tankar som dansar och landar på duken blandas med infall som spritter till som andens snabba gest på pappret. Björn Melin visar en befriande anspråkslös och leklysten hållning till sitt skapande.


"Rörelse - i landskapat" akryl, 190 X 170 cm © Björn Melin 2002

(Titeln är rätt stavad)

På Galleri Hjärnstorm samsas en blandning av uppspända och ospända målningar med en hel vägg uppnålade teckningar. Närheten till verkens tillblivelseprocess känns påtaglig, nästan som om konstnären står och tecknar på sitt inspirerade och improvisatoriska sätt i rummet bredvid.

Den lilla figurens piruett i teckningen nedan verkar ha uppstått i samma stund som penseldragen landat på pappret. Rörelsen accentueras av den blå skuggan som kopplar fotens avstamp till det nyligen lyfta och roterande benet. Konstnären balanserar momentant de färg- eller tuschplumpar eller streck som når underlaget. Ibland kan man ana en vilja att skildra en bestämd rörelse. I andra fall är det händelsen i stunden som styrt den slutgiltiga formen. Rörelsen och gesten samspråkar direkt med bildytan...


"Teckning" © Björn Melin 2002

Motiven verkar oftast skapas under gång. Ett streck bildar en form som med nödvändighet leder över i nästa. Linjerna skär genom papperet och separerar tyngd och tydlig innanförform från atmosfär och lätt utanförform. Han skapar emellanåt ett tryck i ytan som drar ihop resterna efter handens rörelse till en mycket koncentrerad form som tydligt placerar sig i det imaginära rum som framkallas. Här finns en djup tradition att hämta ifrån, men samtidigt låter konstnären med lätthet tidigare konstnärliga erövringar omformuleras till nya upptäcktsresor. Det finns fortfarande ny mark att bryta.

Stockholm 2003-03-20 © Susanna Slöör


Kort om Björn Melin: Född 1935 i Sollefteå och verksam i Stockholm. Konstfack 1951-54, Konsthögskolan 1954-60, Har bland annat ställt ut på Thielska Galleriet 1998 - Galleri öhman, Ravlunda 1994 - Galleri Axlund 1987, 1991. Är verksam som pedagog och föreläsare sedan 1968 och har skrivit flera konstpedagogiska böcker.

Länk till Galleri Hjärnstorm

Tillbaka till startsidan för omkonst