www.omkonst.com anmäler:
Ta rummet i besittning
Margareta Petré på Galleri Krister Fahl 18/1 - 15/2 2003
Text: Leif Mattsson

I Margareta Petrés målningar fyller de vibrerande färgerna rummet som om de vore tredimensionella objekt i en tvådimensionell värld. Hon kallar dessa bilder för färgenergier.


"Utan titel" olja, 208x182 cm, 1996, 2000-2002 © Margareta Petré

Sommaren 1987 kom att bli en konstnärlig vändpunkt för Margareta Petré. Från att ha arbetat relativt traditionellt med motiv och färgval, bröt sig gradvis färgen igenom och blev det bärande elementet i bilderna. De cirkulära och rektangulära färgytorna tog form av slöjor eller hinnor som applicerades på de allt större dukarna. Penslarna blev då ett onödigt mellanled mellan tanken och bilden. Genom att angripa duken direkt med sina färgindränkta händer uppnådde Petré istället två saker. För det första fick färgytorna ett märkligt vibrato med skönjbara finger- och handavtryck. För det andra uppstod en fysisk koppling mellan henne och duken, vilket säkerligen även mentalt påverkade det konstnärliga förloppet. Hon säger själv att hon ”skulpterar med immateriell massa”, vilket här skulle innebära att hon skapar tredimensionella färgskulpturer på tvådimensionella ytor. Ett slags omvända tittskåp om man så vill, där slöjorna blir ridån som skiljer oss från salongen och vi själva befinner oss på scenen.

Att som konstnär söka ta rummet i besittning är alltid en utmaning. Som målare ställs man dock inför vissa tekniska svårigheter om man inte önskar jobba rent tredimensionellt. En möjlig utväg är att som Margareta Petré använda sig av färgens rumsbildande karaktär. Men det är inte en lätt väg hon valt, då färgerna ofta lever sitt eget liv. Hon ömsom pressar, ömsom smeker in färgen i målningarna. Med båda händerna driver hon klangerna till önskvärd styrka och till dess formen har tagit skepnad, för hos Petré kommer färgen först. Småningom föds så formen och bildar tillsammans med färgen en självklar enhet.

I Petrés starkt reducerade uttryck och i hennes vilja att skildra svårgripbara tillstånd såsom ”svävandet” och ”viktlösheten” finns en tydlig nyfikenhet på nya uttryck. Men hon bjuder inte in oss till ett färdigt scenario utan låter oss vara medskapare till målningarna. De stora formaten och de förenklade formerna ger oss en möjlighet att hejda oss i den ständiga jakten på överraskande uttryck. Bilderna är förenklade och deras renhet skapar en känsla av frid och eftertanke. Vore det inte för de högt drivna färgerna skulle känslan kanske övergå till ren melankoli. Nu väcks vi istället till liv av de klara karminröda och violetta färgytorna som likt vibrerande membran fyller galleriet med färgens ljud.

Stockholm 2003-01-28 © Leif Mattsson


Kort om Margareta Petré: Född i Hoting, Ångermanland 1943.
Utställningar i urval: Doktor Glas, Konstnärshuset och Galleri Krister Fahl, Stockholm - Galleri Garmer, Göteborg - Konstmuséet i Trondheim - Galleri Janus, Helsingfors - Jána Zetá Gallery, Riga - Central House of Artist, Manege Gallery, Moskva.
Sedan 1990 gästlärare med egen ”Färgenergiworkshop” på olika konstskolor.

Tillbaka till startsidan för Omkonst