::startsida ::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt


VÅR POLICY

Vår ambition är att verka för att ett öppet samtal kring konsten hålls vid liv, sett till både bredd och djup. Den viktigaste uppgiften för oss är att publicera konstkritik, samt eventuella genmälen från berörda konstnärer i de fall vi anser genmälet ha ett allmänt intresse för våra läsare. Omkonsts syfte är däremot inte att vara någon blogg eller insändarspalt. Och vi publicerar heller inga texter som innehåller personangepp. Vår ambition är att i våra recensioner tydligt göra skillnad på sak och person. Nivån på publicerad kritik samt inlägg garanteras av den öppna signaturen och den redaktionella granskningen.

Omkonst startades år 2002 som en reaktion mot den bristfälliga konstkritik som dagspressen då erbjöd. Under många år hade vi sett hur kritiken blivit alltmer smal och inriktad på endast en specificerad del av konstlivet, sett såväl till konstnärernas uttryck som till deras åldrar. En kvalificerad diskussion kring utvecklingen inom uttryck som måleri och teckning var i stort sett obefintlig.
      Situationen idag är inte mycket bättre. Därav följer att vi under åren publicerat kritik med en viss övervikt åt uttryck som vi anser inte fått sin rättmätiga uppmärksamhet i dagspressen. Det innebär inte att vi rent allmänt ser vissa uttryck som bättre eller sämre än andra. Det finns heller inget att invända mot konstens inneboende kreativitet att ständigt söka sig nya vägar. Däremot kan man invända mot den destruktiva tendensen att glömma konstens historia eller förneka behovet av dess bredd.
     Det är vår förhoppning att Omkonsts kritiker tillsammans kan bevara och utveckla konstkritiken som form för att spegla mångfalden inom konsten vad gäller exempelvis uttryck, ålder samt kön.

Till de kritiker som ingår i vårt nätverk utgår arvoden. Vi arvoderar även på förhand beställt material från externa skribenter. Däremot utgår inget arvode i de fall vi publicerar insända texter som inte beställts av oss.

Leif Mattsson
Redaktör och webbansvarig

Susanna Slöör
Ansvarig utgivare

 

Tillbaka till startsidan för omkonst