www.omkonst.com anmäler:
Konst från olika generationer
Intervju med gallerist Anna Qvist
Text: Susanna Slöör

Galleri Hjärnstorm är en ny scen i Stockholms konstvärld. Bakom verksamheten står Anna Qvist redaktionsmedlem på kulturtidskriften med samma namn. Galleriet är fristående men den redaktionella andan ska även befrukta och genomsyra galleriets verksamhet.


Anna Qvist, Galleri Hjärnstorm
(I bakgrunden teckningar av Björn Melin)

-Tanken är att galleriet skall fungera som en förlängning av tidskriften Hjärnstorm, säger Anna Qvist.
Galleriet har övertagit lokalerna efter
Zinc Gallery på Skeppargatan 86 nära Karlaplan på östermalm. I januari slog verksamheten upp portarna.

Anna Qvist beskriver sig själv som en klassiskt utbildad humanist inom litteratur och filosofi med ett stort konstintresse. Hon har exempelvis i omgångar under de senaste åren arbetat för Galleri Krister Fahl.
-Jag är inte ute efter att driva en speciell linje, utan vill visa konst från olika generationer och blanda uttrycken. Om man vill kan man kalla det för en humanistisk linje. För mig är det viktigt att verken fungerar visuellt och självständigt oavsett form och oberoende av bakomliggande idéer. De ska fungera även utanför sitt teoretiska sammanhang.

Även om hon menar att galleristen och konstnären har skilda roller, vill hon ändå beskriva sitt engagemang för det nya galleriet som ett konstnärskap.
-Vi lever under liknande villkor idag, konstaterar Anna Qvist.
Men hennes uppgifter är förmedlarens, organisatörens och informatörens. Det innebär ett särskilt ansvar att ta hand om en annan människas verk och karriär. I arbetet ingår också att skapa en balans mellan eller ett ramverk för de olika utställningar som tillsammans skapar galleriets karaktär.
-Galleriet Hjärnstorm kommer att visa konst, inte alltid det mest samtida eller aktuella men angelägen konst, avslutar Anna Qvist.

Stockholm 2003-03-27 © Susanna Slöör


Hittills har galleriet visat utställningar med Anita Malmqvist (video) och Iwo Myrin (foto). Just nu pågår en utställning med Björn Melin (måleri, teckning). Närmast följer en utställning med Sunniva McAlinden (foto), 10/4-10/5. Säsongen avslutas med en samlingsutställning.

Länk till Galleri Hjärnstorm

Tillbaka till startsidan för omkonst