www.omkonst.com anmäler:
Nyckel till ett inre rum
Anna Rabe på Galleri Helle Knudsen 23/8 - 21/9 2003
Text: Susanna Slöör

Anna Rabes koncentrerade måleri låser upp dörrar till betraktarens inre rum. Hon renodlar sitt motiv till den gräns där endast känslan inför det ursprungliga motivet kvarstår.


"Malström" olja © Anna Rabe

I målningen ”Malström” återstår en gråsvart svepande rörelse och ett bländande gulaktigt ljus. I centrum finns en distinkt placerad rödaktig arkitektonisk konstruktion. Från början var det kanske en bro eller ett hastigt förbiflimrande räcke. Känslan som rörelsen och ljuset väcker påminner om den tidiga morgonens hetsiga rusningstrafik, i det ögonblick innan köerna låst fast trafikanterna och dömt dem till en påtvingad sysslolöshet. Är det dörren till min otålighets rum som Anna Rabes måleriska nyckel låst upp? En annan dag är det möjligen en annan minnesdörr som nyckeln passar till.

Det summariskt givna ljuset och rörelsen lockar till att fylla ut upplevelsen med egna erfarenheter. Dolda känslor och minnen väcks till liv och avslöjar nya sanningar om det egna jaget. Det är inte alla målare förunnat att skapa denna kontakt mellan målningen och betraktaren. I mötet med vissa målningar överbryggas den kroppsliga ensamheten och man erfar mycket tydligt den andra människans närvaro, inte nödvändigtvis skaparen av verket utan närvaron av den allmänmänskliga existensen. Det finns bättre medel för att överföra ett exakt budskap och vara säker på att det uppfattats korrekt än det visuella språket. Men måleriets möjligheter att uppmuntra inlevelsen, inkännandet och igenkännandet upphör aldrig att fascinera. Anna Rabe ger fler möjligheter att lära känna människan och sig själv, i synnerhet i de mindre verken där renodlingen och uttrycket drivits längst. Hennes måleri har rötter i 1970- och 80-talens neoexpressionism. Hon har dock gått vidare och sökt en väg där de stora gesterna betyder mindre. Det verkar som om hon istället dras mot den gräns där reduktionen fortfarande förmår väcka ett gensvar.

Stockholm 2003-08-25 © Susanna Slöör


Kort om Anna Rabe: Född 1950 i Göteborg. Utbildad på Konsthögskolan i Stockholm1973-78. Därefter verksam i Göteborg. Har senast ställt ut separat på Ryhof, Jönköping 2003 - Galleri Helle Knudsen, Stockholm 2000 - Galleri Bergman, Göteborg 1998.

Galleri Helle Knudsen

Tillbaka till startsidan för omkonst