www.omkonst.com anmäler:
Konstnärer i nya rum
Studio 44, ett konstnärsdrivet projekt:
Tjärhovsgatan 44b, 11/1 - 18/5 2003, tredje utställningsperioden
Text: Susanna Slöör

Studio 44 är ett konstnärsdrivet utställningsprojekt som pågår under våren. Nu visar den tredje omgången konstnärer sina verk i den spännande lokalen på Söder i Stockholm.


"Black crop I" © Mathias Frid

Den aktuella utställningsperioden omfattar verk av Åke Arnerdal, Christina Berglund, Mathias Frid, Pelle Hansson och Pontus Raud. Hittills verkar det som om konstnärerna delar rummet rättvist och isolerat presenterar sina egna konstnärskap. Det finns både förtjänster och nackdelar med det, men den som letar efter en gemensam nämnare lär söka förgäves.

Projektet inleddes i januari och pågår till maj i år. ”Detta projekt är ett försök att utveckla alternativa utställningsformer vid sidan av den traditionella galleriverksamheten.”
Så lyder den minimala programförklaringen i katalogen som ger en försmak på vad konstnärerna planerar att visa.

Tredje omgången innehåller vitt skilda uttryck inom skulptur, objekt, teckningar, video och måleri. Christina Berglund bjuder in betraktaren att pussla och skulptera med hennes klossar. Pelle Hansson nålar upp en vägg med noteringar och inkännande teckningar. Pontus Raud bjuder på ett antal mindre målningar, påminnande om tysken Gerhard Richters oskärpebilder. Åke Arnerdal retar vår uppfattning om ”god smak” i sina lekfulla skulpturer med rosa grisar. Skulptören Mathias Frid använder klassiska visuella maktsymboler i sina verk, men ställer begrepp som krossa, styrka och seger på ända. Några uppåtsträvande spetsiga järnfomer har förankrats i bastanta svarta lådformade fundament.

Projektet stöds av Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond. Initiativtagare är Linda Nykopp.

Följande konstnärer deltar i projektet:
Cecilia Aaro
Åke Arnerdal
Hanna Beling
Christina Berglund
Jannike Brantås
Lotta Döbling
Christina Ekstrand
Matilda Fahlsten
Stefan Forss
Mathias Frid [Hemsida]
Pelle Hansson
Carin Hildebrand
Andrea Hvistendahl
Anders Jansson
Annika Johansson
Stefan Johansson
Charlotte Jönsson
Britta Kjellgren
Love And Devotion
Monika Masser
Harri Monni
Per Nicklasson
Linda Nykopp
Pontus Raud
Rita Rockenlid
Maria Saveland
Alexandra Skarp
Peter Wiklund

Stockholm 2003-02-23 © Susanna Slöör