www.omkonst.com anmäler:
Ett svart streck
Jesper Waldersten på Färgfabriken 22/3 - 27/4 2003
Text: Susanna Slöör

Omkonst dök upp någon dag för tidigt men fick ändå möjlighet att se Jesper Walderstens 60-tal teckningar som tagits fram till utställningen på Färgfabriken.


"Isolering" tusch © Jesper Waldersten

Man slås av den oförfärade tillit som Jesper Waldersten har till handen och linjen. Verken utförs i en enda sekvens utan att tuschpennan lyfts från pappret. Förfarandet leder till ett experimenterande med hur man åstadkommer innehåll på ytor dit pennan inte når. Han leker inspirerat med inverterade former och de perceptionslagar som styr vårt seende. Vi läser gladeligen insidan av en arm som konturen på ansiktet och känner de ”otecknade” händerna som famnar figuren.

Många har gjort det före honom, Picasso och Matisse för att nämna några modernistiska storheter samt en lång rad föregångare till dem. Men detta är som sagt teknik och redskap för att skapa ett utseende. Det som är påfallande hos Jesper Waldersten är hans förmåga att så konsekvent använda ett specifikt utseende utan att förlora uttrycket. Detta är ett problem som tecknande och målande konstnärer ständigt brottas med. Så fort man blir för van vid sina medel riskerar man att tappa närvaron i det man gör. Det kräver en ständig stegring av de svårigheter man ställer sig själv inför eller så väljer man drastiskt att krossa eventuella manieristiska tendenser med att byta teknik.

I rollen som illustratör, där uppdraget ser annorlunda och ofta i förväg är externt givet, är detta inte riktigt lika problematiskt. Här är man snarare betjänt av att ha ett igenkännbart manér. Jesper Waldersten lyckas befinna sig i ett fruktbart gränsland mellan de olika rollerna eller där de upplöses. Den djupa koncentration som hans improvisatoriska teknik kräver blir det motstånd som håller honom närvarande i det han gör. Han besjälar sin linje och den känns trovärdig.

Stockholm 2003-03-20 © Susanna Slöör


Kort om Jesper Waldersten: Har under de senaste åren tecknat för Dagens Nyheters bilagor DN på Stan och lördag/söndag. Nyligen belönades han för andra året i rad med en guldmedalj av Society for News Design i New York som främste illustratör.

Länk till Jesper Walderstens hemsida

Länk till Färgfabriken

Tillbaka till startsidan för omkonst