www.omkonst.com:
Tema: Konstnärer på nätet 2005
Presentation av konstnärers egna hemsidor på nätet
Text: Leif Mattsson

Omkonst presenterar ett urval av konstnärernas egna hemsidor på nätet. Vi fyller fortlöpande på denna presentation och vår urvalsprincip är helt subjektiv - vad annars vore möjligt?
Alla presentationer görs med respektive konstnärs fulla godkännande.
Här kan du lämna ditt förslag på hemsidor som du tycker vi skall presentera

Se presentationer från år: 2004 | 2006 |

skriv ut denna text
     
Mikael Lundberg för in tekniken som en bärande del i sina installationer. Projekten närmar sig ofta utkanten av konstens domäner, gränsande till teknisk forskning. Med införandet av maskiner, robotar och avancerade high tech-produkter i installationerna blir hans verk ofta lika intressanta rent tekniskt som konstnärligt. Exempelvis lät han under en tid en GPS-sändare följa sin färd i vardagen och på resor, för att sedan återskapa detta som en linjetecknande ljusprojektion.
Lundbergs hemsida är överskådlig och okomplicerad, man finner snabbt all nödvändig information. Dessutom är bildmaterialet omfattande och belyser väl hans olika projekt, installationer och offentliga utsmyckningar.
Länk till Mikael Lundbergs hemsida>>
 
     
     

Hanna Stahle är en konstnär som obehindrat tycks kunna växla mellan material som glas, keramik, metall och video. Återkommande är de organiska, ofta hoppressade eller slingrande och ibland amorfa skepnaderna. Som levande väsen tycks de befolkade av en inre form som ibland framstår som tydlig, men lika ofta förblir dold för det nakna ögat. Ofta är objekten rörelse- och tidsbeskrivande, som stelnad lava eller intorkade tårar. Eller som gestalter gjutna i minnesmetaller, som när som helst kan återta sin ursprungliga form.
Stahles hemsida är enkel och ren, med en estetisk nivå som väl överensstämmer med de presenterade verkens. Där finns också några kortare videoklipp, som kan ge en viss uppfattning av Stahles senare projekt.
Länk till Hanna Stahles hemsida>>

 
     
     
Peter Köhlers frätande penselstreck tycks osa av svavel. Burleska bildfigurationer blandas på ett sätt som ger flashbacks till undergroundtidningen Puss på sextiotalet. Ändå är Köhlers målningar inte enbart subversiva. Där finns en skönhet i det medvetet kantiga formspråket. De naiva drag som dyker upp i vissa bilder underlättar också att skilja dem från det något grabbiga bildspråk som ofta utmärker undergroundestetiken. Det är poetiskt men inte på det allra vanligaste sättet. Särskilt fastnar jag för serien "Tropismer" som med ett konsekvent färgackord och myllrande svarta linjer beskriver drömlika scenarier.
Hemsidan är enkelt uppbyggd utan några som helst flashiga inslag. En självklarhet kanske med denna typ av bilder.
Länk till Peter Köhlers hemsida>>
 
     
     
Torbjörn Johansson arbetar med ljusprojektioner och suggestiva rumsinstallationer där ljuset och färgen är jämspelta aktörer. Objekten blir spelbrickorna och rummen spelplanen i ett omväxlande varmt eller kyligt scenario. Ljusets katt- och råttalek med rumsvinklarna kan också sägas speglas i Johanssons mycket ovanliga navigeringssystem på hemsidan. Försök att hitta CV och kontaktuppgifterna. De finns där, men väl dolda i det geometriska systemet. I ett fascinerande letande efter hemsidans kärna, blottas mängder av vyer från olika installationsprojekt. Jag räknar till över femtio bilder sammanlagt, ett antal som borde ge en fullgod inblick i Torbjörn Johanssons intressanta verksamhet.
Länk till Torbjörn Johanssons hemsida>>
 
     
     

Johan Löfgren, även kallad Drott, är en framstegsoptimist med glimten i ögat. Hans tydligt pixeluppbyggda bilder är en hyllning till datormanipulerandet och det digitala bruset. Inte räds han den brist på taktilitet som utmärker datorbilden, han använder sig istället medvetet av denna ofullkomlighet - något som en experimentell konstnär bör kunna kosta på sig. Löfgren lämnar tydliga spår av influenser från konstruktivistiska förebilder, men hans tolkningar och tillämpningar är i högsta grad personliga. Med envetenhet, för att inte säga tjurskallighet, genomför han sina experiment att sammanföra poesi och pixlar. Ofta lyckas han mycket bra i denna sin strävan.
Länk till Johan Löfgrens hemsida>>

 
     
     

Ragna Berlins former tycks sväva i en skenbild av verkligheten, då hon förskjuter det uppenbart logiska med hjälp av optiska villor. I installationerna har de mjuka cirkelformerna målats direkt i hörn av rummet. Står man rätt placerad ser man formen fulländad som cirkel, men förflyttar man sig det allra minsta deformeras den. En svindlande känsla av perceptionen som en balansakt uppstår. Tillfälligheten ställs mot perfektionen och betraktaren blir i sann mening delaktig i verken.
   I målningarna möts de mjuka, nästan förmänskligade formerna som i svävande kyssar. De deformeras lätt av mötet och tycks anta nya personligheter. Den initialt expansiva kraften i cirkelformerna blir vid mötet omslutande, som ett osynligt membran. Associationerna går till vilda djur som sluter sig tätt samman mot omvärldens hotande fara. Eller till fysisk närhet som tyngdlöst tillstånd.
Länk till Ragna Berlins hemsida>>

 


     
     

Magnus Alexanderssons bilder myllrar av infall, tankeslingor och stilkrockar. Han tycks ha upprättat en exklusiv direktlänk mellan hjärnans impulsiva verksamhet och handens åtlydnad - ett slags automatiskt bildflöde men med ständiga löpor mellan det medvetet självklara och det omedvetet förunderliga. Det är överraskande, spännande och många gånger rent dråpligt.
   Det stilgods Alexandersson använder sig av kommer från vitt skilda kultursfärer. Inslag av klotter, design, serieteckning, action painting och teknisk ritning möts i ständiga fältslag. Ändå tycks verken ha skapats med stor kontroll och slumpen tillåts endast verka när den tillför verket något. Här finns en förfining i det omedelbara.

Länk till Magnus Alexanderssons hemsida>>

 


     
 
Stockholm 2005-11-24 © Leif Mattsson