www.omkonst.com:
Vi och dom
Market, Konstakademien - Mini Market, Konstnärshuset, 3-5/2 2006
Text: Susanna Slöör

I helgen går Market av stapeln, den första av årets konstmässor, med 30 inbjudna gallerier på Konstakademien. Den skuggas av Mini Market på Konstnärshuset, där konstnärsdrivna gallerier och organisationer deltar.

© Justin Samson, Galleri Loyal © Tony Cragg, Galleri Andersson Sandström

Argumentet att Market är en reaktion på att det hölls för många mässor ifjol, två stycken, får en underlig klang när man summerar inbjudningar till tre olika konstmässor i år. Vad vi bevittnar är självfallet dragkampen (i öppen dager) mellan konstlivets olika fraktioner där de självutnämnda fina gallerierna, "Vi har liknande inriktning", sjasat ut kattorna. Här har man istället skapat en selektiv marknadsplats för branschen att mingla på, och visa upp sig för de mest värdefulla kunderna. "Det var reklambyrån som valde namnet och vi sticker inte under stol med att detta är en kommersiell mässa", för att citera Sara Sandström Nilsson, en av galleristerna. Deltagarna har dessutom förbundit sig att endast delta på denna mässa, vilket tyder på en sedvanlig bevakande nervositet galleristerna emellan.

© Lotti Ringström, Galleri Marianne Ahnlund © Anders Sjölund, Galleri Argo

Ur sviten "Pansy Metal/ Clovered Hof" © Mike Kelly, Gallerist: Christian Larsen

Idén med att flytta mässan till Stockholm city är i sig tilltalande men givetvis sätter utrymmena på Konstakademien gränsen för hur stort mässprojektet har kunnat tillåtas bli. Förhoppningsvis kommer dock arrangemanget att spilla över på husets övriga utställningsverksamhet och bidra till att öka tillströmningen av publik rent allmänt.
     Uppmuntrande för konstlivet är även att Konstnärshuset med kort varsel har kunnat presentera en alternativ mässa, med prefixet mini, där ett hundratal konstnärer är involverade i projektet. Mässan hålls i nyetablerade projektrummet Lounge, vid entrén till Konstnärshuset. Rummen har blivit tillgängliga sedan restaurangens personalutrymmen och toaletter utrymts, vilket inte minst skapat naturliga förutsättningar för att parafrasera verk av alias R. Mutt.

© Viktor Kopp, Galleri FlachGeiger "Hallo!?" © Anders A, Galleri Leger

"Cat on the walk 2" © Anna Svensson, Galleri Mårtenson & Persson

Intrycket från stora Market med pressvisning mitt under uppackningsarbetet är att nivån är jämn och hög. De modesta storlekarna på båsen har begränsat möjligheterna, och uppmuntrat valet av verk med små format. Den köpvänliga bildkonsten dominerar inte helt överraskande, med måleri i spetsen, därtill kommer mindre objekt. Däremot är det sparsamt med foto, video och installationer. Här finns således en utmärkt möjlighet att se det nya vitala, främst svenska måleriet, vilket troligen även det skulle avfärdas som "Chagall re-makes" av Vårsalongens inte alltför uppdaterade kuratorer (se separat artikel om Vårsalongen).

Mini Market:
Vy från SKF:s monter
Mini Market:
Vy från Nationalgalleriets monter

Lyckan skulle vara fullkomlig om den inte grumlades av bitonen som upprättandet av ett konstens finrum i mässammanhang ger. Lusten att välja in och stänga ute, är troligen en av människans mest primitiva drivkrafter, och även grogrunden för våra mest tvivelaktiga beteenden. Detta genomsyrar allt och i synnerhet konsten, men kan oftast döljas med hjälp av civiliserande fernissa. Det känns därför lite dystert när dessa strukturer blir alltför frilagda inom konstlivet. Man ska inte underskatta värdet av tingeltanglet, konsthögskoleelevernas förlösande bidrag och konstnärskollektivens spektakulära gags på en mässa, inte minst som en välkomnande gest till en större publik.
      Därtill kommer att när endast de gallerier som fått högsta betyg är med, så uppstår en viss utslätningseffekt. Från att ha varit ett galleri beundrat för sitt MVG eller sin femma är man nu i sammanhanget bara en medelmåtta.

Stockholm 2006-02-02 © Susanna Slöör

Mini Market:
Vy från Candylands monter
Mini Market:
© Kenneth Pils, Studio 44:s monter

Market | Konstnärshuset | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text