www.omkonst.se:
TRE FRÅGOR OM KONSTKRITIKEN

Tre frågor om konstkritiken på Svenska Dagbladet till kulturchefen Lisa Irenius

Frågorna ställda av Susanna Slöör

skriv ut denna text

Omkonst nåddes häromveckan av uppgiften att ställningen för konstkritikerna knutna till Svenska Dagbladet framöver försvagas, då uppdragen systematiskt minskas. Omkonst ställde tre frågor till tidningens kulturchef Lisa Irenius.

Tre frågor om konstkritiken på Svenska Dagbladet (SvD) till kulturchefen Lisa Irenius

Susanna Slöör (SS): Vilken roll kommer konstrecensioner spela framöver i SvD? Vad jag förstår är det endast en torsdag i månaden som kommer att ägnas åt konstkritik av utställningar på gallerier och institutioner.

Lisa Irenius (LI): Konstrecensioner kommer alltid att vara en viktig del av Svenska Dagbladets kulturbevakning. Vi publicerar konstrecensioner varje söndag och kommer att göra det även andra dagar när det sker viktiga konsthändelser av intresse för våra läsare. Det stämmer att vi under hösten kommer att publicera färre konstrecensioner på torsdagar. Inom konsten har vi recenserat en hel del små utställningar – inom andra konstformer gör vi generellt ett hårdare urval – samtidigt som vi bedömer att vi inte har haft tillräcklig bevakning av konstvärldens utveckling i stort. Vi minskar därför något på bevakningen av mindre konstutställningar och satsar mer på att uppmärksamma större tendenser och frågor om till exempel konstens roll i samhället, vilket konstintresserade läsare har efterlyst. Det betyder inte nödvändigtvis att vi kommer att uppmärksamma färre galleriutställningar till exempel, men att vi gör det på andra sätt. Vi kommer att göra en utvärdering kring årsskiftet.
  
SS: Övriga veckor kommer Anders Rydell att kommentera, intervjua och skriva övergripande om konstlivet, auktioner, design, vilket torde bli ett genomgripande annorlunda uppdrag än att bevaka utvecklingen på Stockholms och landets konstscener. Stämmer detta? Och vad är i så fall syftet med att urholka kritikernas uppdrag och recensionsverksamheten?

LI: Anders Rydell kommer att skriva om konstvärlden utifrån flera olika perspektiv – om konstens betydelse i samtiden, kulturpolitiska frågor, till exempel museernas roll, samt design, konsthistoria med mera. Jag tror och hoppas att dessa texter kan bidra till att öka intresset för konsten i stort, och därmed också locka fler läsare till våra konstrecensioner. Konstkritiken kommer alltjämt att stå för den största delen av vår konstbevakning och vi är givetvis måna om att värna den.
  
SS: Skulle en sådan omläggning av bevakningen vara möjlig inom litteratur eller teater på SvD? Motivera gärna varför, eller varför inte.

LI: Såväl kulturvärlden som läsarnas vanor och intressen förändras ständigt, och därför måste också en tidning vara öppen för förändring och för att pröva nya former för bevakningen – inom alla områden. Inom till exempel litteratur har vi redan utvecklat bevakningen på flera sätt. Vår ambition är alltid att göra en tidning som är så relevant som möjligt för våra läsare, som ger dem nya insikter och hjälper dem att hitta fram till de mest intressanta kulturhändelserna. 

Stockholm 2019-09-18

Läs Susanna Slöörs kommentar>>


Svenska Dagbladets kultursida | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com