1
  TEMA: ATT BLI KONSTNÄR
1
Stiftelsen Hilding Linnqvists konst

Ulrika Lublin
OLIKA SÄTT ATT GÖRA SKULPTURER PÅ

 

1

Utan titel (hand med skiss av hand), obränd lera, 80 grams papper och markeringspenna
2018 © Ulrika Lublin
(Klicka på bilden för hög upplösning)

 

Olika tempus satt vid ett bord o va skulpturer
Tänkte sig
Olika sätt att va skulpturer på

Tänkte sig ett formulär. Att kroppen va formuläret med konturerna ikryssade - slutar du här? X
Olika formulär att fylla i för att framstå som konstnär:
Skatt
Försäkringskassan
Anställningsavtal
Bisyssla
Förskoleblankett
Allergi
Närmast anhörig
Och så vidare.
Olika konstnärer satt vid ett bord och pratade om tidsförlopp
Olika tidsförlopp stoppades in i leran
Leran va en stoppklocka
Olika skulpturer klockades olika

Olika formulär att fylla i för att framställa objekt
Själva formuläret
Går att slicka igen ett kuvert
Går att fylla med till exempel bomull
Till exempel internpost
Med suddgummi

Olika format
Till exempel trycka ner
Fingrarna i leran
Stämpelklocka, den ska ersätta
På mitt jobb stoppar alla ner ett finger i en lerklump när dom går hem,
Så att man ska veta att det är sant, att dom går.
Det är en studie jag bedriver bredvid kaffeautomaten

Jag väntar på att tryckklockan ska bli färdig - kanske i vecka 36?

Jag undrar om min chef tycker att det är en bra idé

/

Olika saker som lerobjekten funderar över:
Hur man definierar sin tid
Hur man bibehåller en identitet
Hur vi hör ihop som kollektiv
När kollektiven undermineras
Av tidsbrist

/

    • Jag arbetar hela dagen.
    • Jag arbetade på X igår.
    • Jag har arbetat hårt.

Ibland tror man att tex hinna är oregelbundet (hinna – hann – hunnit) men det följer faktiskt en regel och hör till fjärde konjugationen. Fjärde konjugationen utgörs av s.k. starka verb:

    • Jag hinner.
    • Jag hann X igår.
    • Jag har hunnit.

Ett oregelbundet verb (till exempel framstå) följer inte dessa regler och hör därför inte till någon konjugation:

    • Jag framstår
    • Jag framstod X igår.
    • Jag har framstått.

/

Hände att jag behövde hantera tiden
Tiden stoppade jag in i leran eller
Leran stoppade tiden så att jag fick paus
Händerna handerade stoppet
Så att vi fick paus
Leran va en stoppklocka, som stoppade exakt på sin sekund

Det är så jag gör en seismologisk utgrävning
Bakåt
Gissar
Att det är så det går till
Får lera under naglarna bakåt i tiden
Tar ett kol 14 prov

Hur ska vi annars datera våra fornlämningar
Vårt damm
Damm från tårar, torg, ord och filtar samlas
fastnaglat i sediment

Fast under våra naglar

/

Olika sätt att vara tidsförlopp på
Mitt jobb
Till exempel tidvatten
Vi gör sandkakor där det är fukt

Till exempel dubbelarbete i planeringsstadiet

Vi vet när tidvattnet sjunker undan och att det är då vi ska passa på

Fyller i ett formulär, fullt av leriga handavtryck
Formatet är: stor skala
En grupp konstnärer sitter vid formuläret och trycker sina händer

Vi hade varit vid tidvattnet som runnit undan
Blött våra händer och planerat in torktiden
Vi lånade ett konferensrum för att få plats

Stockholm 2020-01-16 © Ulrika Lublin


Presentation: Ulrika Lublin, f. 1985, är konstnär verksam i Stockholm, med examen från Kungl. Konsthögskolan 2014. Lublin arbetar i en mängd material och kollaborativa format, ofta med text och skulptur, där frågor om ontologi, process och olika tidsliga uttryck blandas. 2019 visas projektet Överenskomna minuter i Malongens gästateljé (NKF). Se vidare ulrikalublin.com.

Om projektet | Stiftelsen Hilding Linnqvists konst | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text
 
 
s