Annonser: Annons:
IASPIS Galleri Final Konstnärernas Hjälpfond
1 Open Art 2017
1
::sök ::arkiv ::vår policy ::prenumerera ::annonsera ::länkar ::kontakt
1
1
1
Vi finns på Facebook
1
1
1

Internationellt mästarmöte på Artipelag
TIDEN ÄR INGENTING
Giorgio Morandi / Edmund de Waal - Artipelag, Gustavsberg –1/10

Morandi/de Waal är en sensationell utställning med ett fyrtiotal originalverk av Giorgio Morandi, presenterade i vårt nordliga land där knappast mer än någon enstaka av Morandis målningar tidigare funnits tillgänglig...  Läs mer 

 
1

Ett rumsligt utforskande
Andreas Waldén & Jesper Nyrén
Konstforum, Norrköping –30/4

Intresset för arbetsprocessen förenar men här finns också andra beröringspunkter som förenklat skulle kunna ses som ett närmast geografiskt tänkande, ett rumsligt utforskande...  Läs mer 

 
1
1

Hetta och kyla,
ordning och kaos

Sara-Vide Ericson - Örebro konsthall -14/5
En symbolisk realism är kärnan i Sara-Vide Ericsons måleri. Upplevelsen av inre känslor som oro, ångest och hot projiceras på omgivningen, gränsen mellan inre och yttre värld vacklar till...  Läs mer 

 
1

Som tysta tecken
Lars Olof Loeld - Norrköpings Konstmuseum –3/9
Loeld återskapar ett singulärt ögonblick i en fascinerande installation där måleri, skulptur och inglasade objekt samspelar i form och ton. Den som söker finner också en vacker historia subtilt och poetiskt inkodad i gestaltningen...  Läs mer 

 
1

Existensens utposter
Idun Baltzersen, Anna-Karin Rasmusson
- Konstakademien, Stockholm –30/4

De första Bernadottestipendiaterna inom konstområdet visar nu sin slututställning efter ett års ateljéstipendium i Konstakademien. Det handlar om två konstnärer som samsas om utrymmet i de stora salarna...  Läs mer 

 
1

Flyktpunktens underbara gåta
Linnea Rygaard - Cecilia Hillström Gallery, Sthlm –13/5
Det är lätt att sugas med av den obändiga kraften i Linnea Rygaards stora målningar. Här finns en övertygande energi såväl som teknisk drivenhet, med en uppenbar övertygelse om måleriets offensiva potential...  Läs mer 

 
1

Bortom orden
Kjell Anderson - Galleri Olsson, Stockholm – 26/4
Målningen Bortom sitter som ett fönster ut, inte så mycket mot en utsikt som mot ett klockslag – timmen mellan skymning och natt då allt färgas blått. Mer atmosfäriskt än så här är svårt att måla, ett nyanssteg mindre och bilden går upp i rök...  Läs mer 

 
1

Åke Andrén Stiftelsens stipendiat 2016
I eget rum – i egen tid

Oskar Korsár, Åke Andrén Stiftelsens stipendiat 2016 - Borås Konstmuseum – 14/5
Oskar Korsár har hyllats för sina ”med avig hand” gjorda tuschteckningar och för sina bronsskulpturer som präglas av samma sökande...  Läs mer 

 
1

Lågmäld kärlekstribut
till gatans idiom

Fredrik Åkum - Galleri Steinsland Berliner, Sthlm – 15/4
Åkums utställning har tonen av en målerisk balansakt, där illusion och sublimitet bjuder varandra ömsesidigt motstånd...  Läs mer 

 
1

Konstnärer om migration
– upplevt och gestaltat

Transition II - Meken, Smedjebacken – 23/4
Ett aktuellt och angeläget ämne, en del pengar och ett avsevärt ideellt engagemang – betyder det att det blir bra konst? Både ja och nej som vi kan se i den nu pågående utställningen...  Läs mer 

 
1
1

Politik och måleri
på Whitneybiennalen

Whitney Biennial - Whitney Museum of American Art, New York –11/6
Whitneymuseets biennal är USA:s äldsta och är nu inne i sin sjuttioåttonde skepnad. Denna gång tar konsten tydligare politisk ställning än på länge, samtidigt som den är mer traditionell...  Läs mer 

 
1

Människans dröm
om det fullkomliga

Rosa Barba - Malmö Konsthall –14/5
Det som först drar uppmärksamheten till sig är några enorma videoprojektioner med milsvida, öppna och obebodda landskap i vilket människan gjort totalitärt oblyga nedslag...  Läs mer 

 
1

BOKNYTT
Nyfikenhetens återkomst

Boknytt: Nicholas Thomas - The Return of Curiosity

Nicholas Thomas menar att hur väl museerna lyckas i sitt uppsåt att vara inkluderande bottnar i ämneskompetens. Man måste helt enkelt kunna sina samlingar...  Läs mer 

 
1

Livet förstås baklänges
Annika Johansson - Domeij Gallery, Stockholm –15/4
Det grymmaste ödet: att förlora sitt minne, att inte kunna sätta nupunkten i förhållande till den ackumulerade livslinjen. Kanske är det sådana tankar som gör att Annika Johansson valt utställningstiteln Reminiscens....  Läs mer 

 
1
1

Gestalningens enhet,
kropp och väsen

Eva Hild - Lidköpings Konsthall –6/5
Hilds stora lerskulpturer får den gamla dikotomin mellan natur och kultur att verka som ett genant missförstånd när hon legerar dem till nya konstnärliga uttryck på ett nästan retfullt naturligt och självklart sätt...  Läs mer 

 
1

DEBATT:
Ge konsten i Göteborg
en hållbar framtid

Om konstinköpen i Göteborg och Angereds Närsjukhus
Vem som helst som följt debatten om konsten i Göteborg begriper att det är nödvändigt att vända den negativa trenden. Lösningen finns inte i att jämföra sig med eller konkurrera med Stockholm...  Läs mer 

 
1

Den kroppsliga abstraktionens återkomst
Marcus Eek - Galleri Charlotte Lund, Stockholm –22/4
Gradvis har Marcus Eek, verksam i Berlin, förflyttat sina positioner – från ett semifigurativt kraftmåleri med sensibel målarhand, till ett rent abstrakt credo där materialets kroppslighet får bära den tidigare figurationens roll...  Läs mer 

 
1

Boknytt
Bildpoesi för luttrade
och nyfikna

Boknytt: Helene Billgren, Jakob Ojanen - Orosdi-Back
I Orosdi-Backs intressanta pocketserie är man nu framme vid nummer 25 och 26. Och precis som tidigare sätter man fokus både på det väletablerade och det som är i vardande...  Läs mer 

 
1

En peformancekonstens superstjärna
Marina Abramović - Moderna Museet, Stockholm, – 21/5
Abramović tillhör den efterkrigsgeneration av konstnärer där Body-fenomenet blev ett viktigt verktyg för att testa den egna kroppens gränser för det uthärdliga...  Läs mer 

 
1

Den afroamerikanska erfarenheten
Wilson/Cortor - Museum of Fine Arts i Boston –6/8
John Wilson och Eldzier Cortor levde långa liv som båda avslutades år 2015. Båda har också den afroamerikanska erfarenheten som grundtema i sina konstnärskap...  Läs mer 

 
1

DIALOGENSTIPENDIET
Handledarpresentation del 1

Handledare presenterar sig: Maria Hall och Dan Wolgers
Vi kommer fortlöpande presentera Dialogenstipendiets handledare. NYHET Sedan introduktionen har även Jockum Nordström tillkommit som handledare...  Läs mer 

 
1
     

DIALOGENSTIPENDIET
– handledning för unga konstnärer och arkitekter
I samarbete med Omkonst utvidgar nu Dialogen sin verksamhet och startar Dialogenstipendiet – ett stipendium i form av individuell handledning för unga konstnärer och arkitekter under utbildning eller inom ett par år efter kandidat- eller masterexamen...  Läs mer 

1

History Unfolds
Att göra det förflutna synligt

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm –19/11

En av vår tids stora vinningar är insikten att konsthistorien, liksom historieskrivningen, är verktyg för flera möjliga parallella berättelser för olika folks föreställningar. Ja, flera kulturarv...  Läs mer 

 
1

OMKONST 15 ÅR
– firar med nya Dialogen

I augusti har nättidskriften Omkonst varit verksam i femton år. Det uppmärksammas genom en vidareutveckling av plattformen Dialogen, med nytt tema: att bygga ett konstnärskap...  Läs mer 

 
1

Orden möter gåtan
i förklaringens ljus

Dan Wolgers & Lena Andersson, "Egentligheter", Spritmuseum, Stockholm –17/4
Lena Anderssons urval klargör hur konsekvent Wolgers arbetat under nära 40 års produktion: sönderplockandet och hopfogandet av objekt som metaforiskt gestaltar dilemman människan brottas med...  Läs mer 

 
1

Konsten får lida när varumärket premieras
Tony Oursler, Magasin III, Stockholm – 11/6
Oursler är onekligen en obotlig teknikromantiker. Om det ska uppfattas som charmigt eller bara som pojkaktig neofili låter jag vara osagt. Men den ambivalens man kan känna över hur konstnärskapet presenteras på utställningen är högst påtaglig...  Läs mer 

 
1

DIALOGEN TEMA: KONST- & ARKITEKTURUNDERVISNING

Läs artikel (20/9) Nu finns essäserien Dialogen i bokform>>
Läs artikel (11/5) Maria Lantz - Konstutbildningar. Roller, metoder och förväntningar>>
     
Läs artikel (11/5) Sten sandell - Replik på Claessons inlägg om Konstnärlig forskning>>
Läs artikel (4/5) Dialogen:Matts Leiderstam - Så undervisar jag>>    
     Läs artikel (27/4) Dan Wolgers - Kommentar till Ida Rödéns artikel>>
Läs artikel (20/4) Dialogen: Ida Rödén - En vacklande utbidning med potential>>
Läs artikel (6/4 ) Dialogen: Nils Claesson - Konstnärlig forskning>>
    Läs artikel (23/3) Dan Wolgers - Affärsmässiga grunder för högskolornas verksamhet>> 
     Läs artikel (23/3) Kontrareplik: Peter Ekström. Svar: Dan Wolgers>>  
     Läs artikel
(16/3) Replik: Peter Ekström. Kontrareplik: Dan Wolgers>> 
     Läs artikel (9/3) Replik: Dan Wolgers - Störta monoliten>>
 
     Läs artikel (9/3) Replik: Nina Bondeson - Replik till Myndigheten för högskolan>> 
    Läs artikel (2/3) Replik: Myndigheten för yrkeshögskolan svarar Nina Bondeson>>
    Läs artikel (2/3) Replik: Peter Ekström - Vad skulle en konstskola kunna vara?>>
Läs artikel (25/2 ) Dialogen: Nina Bondeson - Hur lite konst tål Sverige?>>
     
Läs artikel (25/2 ) Replik: Erik Andersson - Är konst vetenskap?>
Läs artikel (17/2 ) Dialogen: Thorbjörn Andersson - Om landskapsarkitektur>>
     
Läs artikel (17/2 ) Replik: Kjell Strandqvist - Gestaltning>>
    Läs artikel (17/2 ) Replik: Britt Ignell Karlbrand - Den individuella praktiken>>
Läs artikel  (9/2) Gertrud Sandqvist: En konsthöskolas två huvuduppgifter>>
Läs artikel  (3/2) Susanna Slöör: Om konstutbildningen, autodidakten och Akademien>>
    Läs artikel   (3/2) Dan Wolgers: Replik på Wikströms, Anderssons, Hedstrands artikel>>
Läs artikel (27/1) Wikström, Andersson, Hedstrand: 
                        Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?>>
   
    Läs artikel  (9/12) Replik: Kjell Strandqvist - En orättvis bild>>
Läs artikel  (1/12) Joakim Lager: Reflektioner efter Mejan>>
    Läs artikel   (25/11) Dan Wolgers: Replik på Lantz inlägg från 18/11>>
Läs artikel   (18/11) Anna Fredriksson: Konstskolan får inte vara fegis>>
    Läs artikel   (18/11) Maria Lantz, svar på Wolgers två frågor från 4/11>>
Läs artikel  (11/11) Nina Bondeson: Mätbarhetens omåttlighet>>
Läs artikel  (11/11) Podradio Danielsson & Carlson: Dan Wolgers intervjuad>>
Läs artikel  (4/11) Claes Jurander: En jämförande betraktelse>>
Läs artikel  (28/10) Peter Cornell: Samtalets frihet>>
    Läs artikel  (4/11) Dan Wolgers, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (4/11) Jan Manker, replik på Maria Lantz inlägg från 28/10>>
    Läs artikel  (28/10) Maria Lantz replik på Wolgers och Mankers artiklar
    Läs artikel  (22/10) Jan Manker replik: Konsten har ett ärende>>
Läs artikel (14/10) Dan Wolgers: Före och efter Bologna>>

1
1
1

KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA

Läs artikel Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: En midsommardröm>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Round about>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Verkshöjd>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Upprinnelser>>
Läs artikel Kjell Strandqvist: Om att utpeka>>

Läs artikel Britt Ignell Karlbrand: En reflektion>>

1
1
1

Annonser: Annonser: Annonser:
Belenius / Nordenhake
Galleri Magnus Karlsson
Millesgården
Galleri Eva Solvang
Galleri Thomas Wallner
Bohman-Knäpper
Nordiska Konstskolan
NP33 Norrköping
Konstmuseet i Skövde
Husby Konsthall
KAZ Galleri
Grafiska Sällskapet
Konstgalleriet i Hälleforsnäs
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Växjö Konsthall
Galerie Bel'Art
Galleri Eva Solin
Rettigs konstnärsstipendium
Nordisk Salong 2017
Lidköpings konsthall
Konstnärshuset
ANNAELLEGALLERY
Kulturcentrum Ronneby
Galleri Uddenberg
Fullersta Gård
Galleri Aveny
Galleri Imma
Galleri 1, Göteborg
Galleri Lucifer
Konstkalendern
Svenska konstnärer
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
Galleri Helle Knudsen
Passagen
Galleri Cupido
Kyrkeryds folkhögskola
Geijerskolan
Örebro konsthall
Galleri Argo
Västerås konstskola
Galleri Olsson, Stockholm
Galleri Alex Wiberg
Evert Lundquists Ateljémuseum
Falkenbergs konstskola
Enjoy Scandinavian Art
Ingela Ullberg Hallonquist
Hjärnstorm
Open Critic
Läs mer om hur du
annonserar på Omkonst>>
 
ARTIKLAR I APRIL 2017

Giorgio Morandi / Edmund de Waal - Artipelag, Gustavsberg>>
Andreas Waldén & Jesper Nyrén - Konstforum, Norrköping>>
Lars Olof Loeld - Norrköpings Konstmuseum>>
Sara-Vide Ericson - Örebro konsthall>>
Bernadottestipendiaterna Idun Baltzersen, Anna-Karin Rasmusson - Konstakademien, Stockholm>>
Linnea Rygaard - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Kjell Anderson - Galleri Olsson, Stockholm>>
Oskar Korsár, Åke Andrén Stiftelsens stipendiat 2016 - Borås Konstmuseum >>
Fredrik Åkum - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm>>
Transition II - Meken, Smedjebacken>>

ARTIKLAR I MARS 2017

Whitney Biennial - Whitney Museum of American Art, New York>>
Rosa Barba - Malmö Konsthall>>
Boknytt: Nicholas Thomas - The Return of Curiosity>>
Berit Lindfeldt - Galleri 1, Göteborg>>
Leontine Arvidsson - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Magnus Berg - Galleri Sander, Linköping>>
Vanna Bowles, Tilda Lovell - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Annika Johansson - Domeij Gallery, Stockholm>>
Eva Hild - Lidköpings Konsthall>>
Om konstinköpen i Göteborgsregionen och till Angereds Närsjukhus>>
Marcus Eek - Galleri Charlotte Lund, Stockholm>>
Willem Andersson - Belenius, Stockholm>>
Astrid Sylwan - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Lars Olof Loeld/Jakob Solgren - Galleri Flach, Sockholm>>
"Under hosisonten" - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Boknytt: Helene Billgren, Jakob Ojanen - Orosdi-Back>>
Marina Abramović - Moderna Museet, Stockholm>>
Wilson/Cortor - Museum of Fine Arts i Boston>>
DIALOGENSTIPENDIET Två handledare presenterar sig: Maria Hall och Dan Wolgers>>
Thomas Carlsson - Galleri Jan Wallmark, Stockholm>>
Jonathan Lasker - Bohman-Knäpper, Stockholm>>

ARTIKLAR I FEBRUARI 2017

Éva Mag - Konsthallen, Haninge kulturhus>>
Kristina Wikström - Galleri Olsson, Stockholm>>
Ai Weiwei - Galerie Forsblom, Stockholm>>
Leif Holmstrand - Krognoshuset, Lund>>
Jan Svenungsson - Uppsala Konstmuseum. Bror Hjorths hus, Uppsala>>
Gunilla & Christian Poignant - Studio L2, Stockholm>>
Beckers konstnärsstipendium 30 år. Årets stipendiat: Anna Camner - Färgfabriken, Stockholm>>
Boknytt: Cecilia Grönberg – Händelsehorisont. Distribuerad fotografi>>
Mandana Moghaddam - Konstnärshuset, Stockholm>>

ARTIKLAR I JANUARI 2017

History Unfolds - Historiska museet, Stockholm>>
Hanna Ljungh & Ulrika Sparre - Örebro konsthall>>Susanne Larsson, SPG, Stockholm. Johanna Fjaestad, Galleri Flach, Stockholm>>>
DIALOGEN Omkonst 15 år – firar med nya Dialogen>>
Klara Kristalova - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
DIALOGENSTIPENDIET – handledning för unga konstnärer och arkitekter>>
Jörgen HM Byström - Göteborgs Konstförening>>
Sofia Ekström - Galleri Riis, Stockholm>>
Hertha Hanson - ANNAELLEGALLERY, Stockholm>>
Vårsalongen 2017 - Liljevalchs konsthall, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm>>
Bengt-Åke Åkerlund - Galleri Aveny, Göteborg>>
Stefan Teleman, Galleri Kronan, Norrköping. Irina Gebuhr, Konstforum, Norrköping>>
Lovisa Ringborg - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>
Joakim Lager - Galleri Olsson, Stockholm>>
Anne-Lie Larsson Ljung - Galleri Cupido, Stockholm>>

ARTIKLAR I DECEMBER 2016

"Perceptioner", Marja-Leena Sillanpää, Fred Salmson, Fougstedt x 2, Konstakademien, Stockholm>>
Don´t Look Back – CFA, Charlottenburg, Berlin>>
Martin Ljunggren versus Gunilla Wihlborg - Södertälje konsthall>>
Konstnären - Moderna Museet Malmö>>
Christina Ekstrand - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
Doug Aitken - The Geffen Contemporary at MOCA, Los Angeles>>
Katrin Westman - Galleri Andersson/Sandström, Stockholm>>
Stina Rosenberg, Malin Tivenius - Örebro konsthall>>
Sten A Olssons kulturstipendium 2016 - Göteborgs Konstmuseum>>
Torbjörn Nolkrantz, Minnesutställning - Galleri Lucifer, Skövde>>
Per Wizén - Cecilia Hillström Gallery, Stockholm>>

ARTIKLAR I NOVEMBER 2016

Nationalgalleriet lämnar Gamla stan. Årfelt, Jahnsson-Wennberg - Nationalgalleriet, Stockholm>>
Thomas Wågström - Galleri Final, Malmö>>
Martin Ålund - Galleri Olsson, Stockholm>>
Håkan Wennström - KAZ galleri, Västerås>>
Rita Ackermann - Malmö Konsthall>>
Tommy Hilding - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Christine Ödlund - Galleri Riis, Stockholm>>
Georg Baselitz - Moderna Museet, Stockholm>>
Samlingsutställning: "Women don't paint very well" - hangmenProjects, Stockholm>>
Stina Stigell - Konstakademien, Galleri Väst och Ateljén, Stockholm>>
Eberhard Havekost - Kindl, Berlin>>
Anneli Pihlgren - Galleri 1, Göteborg>>
Agnes Martin - Guggenheim Museum, New York>>
Liva Isakson Lundin - Wetterling Gallery, Stockholm>>
Johanna Gustafsson Fürst, Jakob Simonson - Belenius, Stockholm>>
Tove Jansson - Millesgården, Lidingö>>
Helmtrud Nyström - Galleri Thomassen, Göteborg>>
Nils Olof Hedenskog - Joakim Brolin, NP33, Norrköping>>

ARTIKLAR I OKTOBER 2016

Maria Adlercreutz - Thielska Galleriet, Stockholm>>
Nygårds Karin Bengtsson, Astrid Göransson - Galleri Thomas Wallner, Simris>>
My Abstract World - me Collectors Room, Berlin>>
Ernst Billgren vs Wilhelm von Kröckert - Borås Konstmuseum>>
Cecilia Edefalk - Waldemarsudde, Stockholm>>
Dan Almqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Myntets baksida>>
Thomas Schütte - Moderna Museet, Stockholm>>
Inga Lovén - Konstakademien, Studion, Stockholm>>
Dan Wolgers & Lena Andersson, "Egentligheter" - Spritmuseum, Stockholm>>
Tryck. The Prints. Carl Fredrik Reuterswärd, Bokförlaget Arena>>
Boknytt: Om konsten och livet, Bokförlaget Bergsäker>>
Carmen Herrera - Whitney Museum, New York>>
The Cloud Machine - Konstakademien, Stockholm>>
Kristina Jansson - Andréhn-Schiptjenko, Stockholm>>
Johanna Aalto - Galleri Olsson, Stockholm>>

ARTIKLAR I SEPTEMBER 2016

"Textila undertexter" - Marabouparken, Sundbyberg>>
Hans Viksten - Konstakademien, Galleri Öst, Stockholm>>
Inger Bergström - Göteborgs Konstförening, Göteborg>>
Anna Ekholm -Enköpings konsthall>>
Tony Oursler - Magasin III, Stockholm>>
DIALOGEN: "Dialogen – Tema: Konst- och arkitekturundervisning", Konstakademiens skriftserie>>
Peter Weiss - Uppsala Konstmuseum>>
Mamma Andersson & Tal R - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Martin Bigum - Arken, Danmark>>
Hilde Retzlaff, Julia Peirone - Belenius, Stockholm>>
Bo Ljung - Galleri Argo, Stockholm>>
Lillevi Hultman - Passagen Linköpings konsthall>>
Ellisif Hals - AnnaElleGallery, Stockholm>>
Boktipset: Kjell Strandqvist - "diminutiver – Texter 1985-2015", Konstakademiens skriftserie>>

ARTIKLAR I AUGUSTI 2016

NordArt 2016, Büdelsdorf, Tyskland>>
Jarl Ingvarsson - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Karin Granqvist - Susanne Pettersson Gallery, Stockholm>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: Tankens olidliga lätthet>>
Akay & KP - Galleri Steinsland Berliner, Stockholm>>
Meret Oppenheim, Mjellby Konstmuseum, Halmstad>>
9th Berlin Biennale for Contemporary Art>>
"Island in the Sun", Elin Lundgren, Petter Pettersson, Lilith Performance Studio>>

ARTIKLAR I JULI 2016

Nina Bondeson & Carolina Falkholt - Trollhättans konsthall>>
Sune Jonsson - Konstgalleriet Hälleforsnäs>>
Krists Pudzens - S:ta Anna Konsthall, Trosa>>
FÄRG, Torbjörn Johansson, Niklas Seglevi, Katarina Löfström - Örebro konsthall>>
Gunnar Larsson, "Att mörda konstnärer" - Bokförlaget Mormor>>
Tamara de Laval - Olle Nymans ateljé, Saltsjö-Duvnäs>>
Denise Grünstein, Bård Breivik, Bo Trankell, Agneta Ekman - Galleri Final, Fabriken, Bästekille>>
Danny Lyon, Stuart Davis - Whitney Museum, New York>>

ARTIKLAR I JUNI 2016

Skulptur i Pilane 2016 - Tjörn, Bohuslän>>
Ylva Ceder & Margareta Petré - Passagen Linköpings Konsthall>>
"Personligt" - Gotlands Konstmuseum, Visby>>
KONSTNÄRENS GÄSTKRÖNIKA: Kjell Strandqvist: En midsommardröm>>
Omläsningen: Cennino Cennini - ”Boken om målarkonsten”>>
Carin Ellberg - Kristianstad konsthall>>
Damián Ortega - Malmö Konsthall>>
Boknytt: SAK:s årsbok 2016 – "Ingångar & utvägar">>
Yayoi Kusama - Moderna Museet och ArkDes, Stockholm>>
Donald Baechler - Lars Bohman Gallery, Stockholm>>
Julius Göthlin - Belenius/Nordenhake, Stockholm>>
Kent Lindfors - Göteborgs Konstmuseum>>
Jockum Nordström - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm>>
Avesta Art 2016 - Avesta järnverk>>
Fiber Art Sweden - Dalarnas museum, Falun
Ronni Lykke Lauridsen, Kalle Lindmark, Emelie Sandström - Arnstedt, Östra Karup>>
Boknytt: Malmö konstguide – Offentlig konst i staden, Kira Förlag>>
Maija Luutonen - Krets, Malmö>>

TIDIGARE ARTIKLAR FINNS I ARKIVET

Kulturrådet